usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Category: Lapidaria

PANDEMONIUM

Motto: P a n d e m o n i u m- to  terytorium  nawiedzane przez pandemie. Autor Uwaga wstępna….

PANDEMIA. Point of no return

Pozostawiam na uboczu kwestię zasadności posługiwania się określeniem PANDEMIA, zwłaszcza jeśli porównać  ją z liczbą śmiertelnych ofiar, jakie pochłonęła „hiszpanka”…

Nie/wiedza

Skoro GOW wytworzyła społeczeństwo wiedzy, warto przypomnieć  podstawowe rozróżnienia: W i e d z a: wiem, że (coś/to) wiem wiem,…

Eksternalizacja

Wiele na to wskazuje, że zglobalizowany świat wkracza w fazę permanentnej pandemii, bowiem wirus posiada nie tylko niewiarygodną zdolność przetrwania…

Hierarchia

Obalanie tradycyjnych hierarchii uznać należy za największe osiągnięcie modernizmu. O znaczeniu tego pierwszo-planowego „projektu” świadczą zarówno użyte środki, jak i…

Wiedza w/o usługach

Skoro przesądzone zostało, że staliśmy się „społeczeństwem wiedzy” i mamy GOW (a dzięki niemu również RODO), warto – systematyzując –…

Dramat (przerwany)

Dorobek dwóch uczonych księży profesorów budził moje żywe zainteresowanie, z oczywistego powodu; albowiem przedmiotem ich dociekań było: jak pogodzić niewzruszoną…

w.f.

Zamknięcie szkół i przejście na nauczanie w trybie on-line, wymusiło koniczność przekształcenia living room’u w salę gimnastyczną, a kuchni w…

Czaso/przestrzeń Kuligowska

TRÓJWYMIAROWOŚĆ Przestrzeń, wprawdzie fizycznie zwymiarowana  – ale domknięta, dookreślona przez czas. To czas nią rozporządza, wyznaczając zasięg każdego z (trzech)…

Inteligencja

Inteligencji, rozumianej jako władza poznawcza umysłu człowieka – w dziale „DROGA”, poświęcam osobny fragment; natomiast w tym miejscu chciałbym zająć…