usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Category: Lapidaria

Więcej niż potrzeba

Stało się czymś niemal oczywistym, że w naukach ekonomicznych odrębność usług wyprowadza się przez odniesienie ich do procesu produkcji. Produkcja…

De Natura

Natura horret vacuum. Natura nie znosi próżni – mawiali starożytni mędrcy. Dosłownie, wystarczy kropla wody i promień słońca, by pojawiło…

Sprawstwo

W usługach dialog, rozmowa ( vide artykuł „ Komunikacja i jej dysfunkcje”) są nie tylko wstępnym, ale wręcz nieodzownymi warunkiem…

Piramida usług

Uwaga Trój/szczeblowa struktura „ Piramidy usług” jest odwzorowaniem trzech poziomów intensywności relacji, w jakie wchodzą usługodawca i usługobiorca: /a/ poziom…

Infrastruktura

Z geografii gospodarczej przeszło do ekonomii pojęcie infrastruktura, a wraz z nim, utrwalił się trójpodział infrastruktury na  podsystemy: /a/ społeczny,…

Know how

To znane określenie pojawiło się wraz z transformacją systemową, i w oryginalnej wersji językowej stało się synonimem postępu i innowacyjności….

Zmysł handlowy

Zdecydowana większość ośmioklasistek – mających tylko jeden pomysł na łatwe życie – wybiera, jako szkołę średnią, „handlówkę”, albo szkolę gastronomiczną….

Navigare necesse est

AKWENY doświadczenie/przeżycie empiria symbolizacja imaginacja PIĘCIORZĘDOWIEC/quinqueremis Przyrodoznawstwo – wyznaczyć korelację, określić zasadę, odkryć prawo Nauki społeczne – rozpoznać i opisać…

Nie/zaspokojenie

Ograniczając się zaledwie do dwu pojęć, możemy wyjaśnić działanie  fundamentalnej zależności, jak się okazuje – nie tylko ekonomicznej. Przedstawić ją…

Profesjonaliści

Być profesjonalistą, to – jak się kiedyś mówiło – wykonywać „wolny zawód”; albo jak w naszych geo-historycznych realiach: należeć do…