usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Category: Lapidaria

De Natura

Natura horret vacuum. Natura nie znosi próżni – mawiali starożytni mędrcy. Dosłownie, wystarczy kropla wody i promień słońca, by pojawiło…

W teatrze socjologów

Za jedno z większych  osiągnięć najnowszej socjologii francuskiej uznać należy wykorzystanie i upowszechnienie metafory teatru do opisu sposobu funkcjonowanie współczesnego…

Geniusz

Kultura europejska poszczycić się może długą listą ludzi genialnych – wyjątkowo uzdolnionych, zwłaszcza w sztukach wszelakich. Rekonstrukcją ich biografii zwykle…

Miłość

Jak wiadomo, miłość nie jedno ma imię…Niewiele jest słów, które byłoby równie trudno definiowalne. Miłość pojawia się jako eros, philia,…

Zmiana czyli uwolnienie

Zmiany nie tylko zachodzą, jak to już zaobserwował Heraklit w sposób naturalny, ale – sterowane – systematycznie przyspieszają. Każdy to…

Analogia

JAK fenomenologia religii (również taki tytuł książki R. van der Leeuw’a) osadzona jest na numinalnym doświadczeniu MOCY; TAK (zachowując stosowne…

Wartość

Jej fenomen: wartość się nie tylko (aktywnie) urzeczywistnia, ale też  (biernie) się ją doznaje. PS Myśl tę ekspertom od zarządzania…

PANDEMONIUM

Motto: P a n d e m o n i u m- to  terytorium  nawiedzane przez pandemie. Autor Uwaga wstępna….

PANDEMIA. Point of no return

Pozostawiam na uboczu kwestię zasadności posługiwania się określeniem PANDEMIA, zwłaszcza jeśli porównać  ją z liczbą śmiertelnych ofiar, jakie pochłonęła „hiszpanka”…

Nie/wiedza

Skoro GOW wytworzyła społeczeństwo wiedzy, warto przypomnieć  podstawowe rozróżnienia: W i e d z a: wiem, że (coś/to) wiem wiem,…