usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Imperium empirii

Wysoki sądzie

Po ponad dwu latach od skandalicznego incydentu, rzecznik dyscyplinarny sędziów wszczął postepowanie dyscyplinarne przeciw dwu paniom sędzinom Sądu Okręgowego w…

„Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”albo: Jaka nauczka płynie ze strajku nauczycieli?

Ta zapomniana sentencja kanclerza Jana Zamoyskiego przypomniała się nam w czasie kwietniowego (2019) strajku nauczycieli. Cytując – chciałbym wydobyć z…

Wiosna ludów AD 2019

I stało się! Brukselski lud wykluczył lud węgierski z Europejskiej Partii Ludowej. Kazimierz Rogoziński

Infrastruktura

Czym jest infrastruktura wyjaśniać nie muszę, wystarczy stwierdzić, że bez niej funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa jest nie-do-pomyślenia. Tu najpewniej na myśl…

High – tech a literatura

Kiedyś, na napisanie opasłej powieści zdobyć się mogli prawdziwi tytani pióra: Balzac, Proust, Dostojewski, Żeromski…. Dziś natomiast, objętość – niemal…

Profilaktyka

Kiedy słucham krajowych konsultantów medycznych (diabetologii, onkologii, urologii, kardiologii itd.), a jeszcze do tego czytam artykuły pod hasłem „Dbajmy o…

Prorok naszych czasów

Niemal niezauważalnie przeminęła czterdziesta rocznica (1978) ingresu Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Niebawem minie piętnaście lat od Jego śmierci. Wraz…

Twórcy

W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, W. Auden szacował zbiorowość twórców na około 16%. Badania psychologów (reprezentujących psychologię transgresyjną) z…

Rekord świata

Z kawałka wysoko zamrożonej ryby można uzyskać niemal szklankę wody. Kazimierz Rogoziński

Miniatura ekologiczna

Pan/europejski program NATURA 2000, przynajmniej spowolnił, przyspieszającą i nieodwracalną degradację  środowiska przyrodniczego. Niestety, niezbyt długo mogliśmy cieszyć się powrotem bobrów…