usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Imperium empirii

Przychodnia

Przychodnia. Pacjent przychodzi i odchodzi. Ale przychód zostaje. Język to przewidział!? J. Austin wskazał na performatywny wymiar języka. Czyżbym ja…

Silna motywacja

– Czy oskarżony przyznaje się do winy ? –  ……. – Proszę o odpowiedź, czy oskarżony przyznaje się do tego,…

Nierozkładalne ciało

Grabarze alarmują. Trzeba będzie wydłużyć ustawowy okres (20 lat), po którym można dokonać powtórnego pochówku w tym samym grobie, ponieważ…

4 P

Z Poznania do Kuligowa jeżdżę fragmentem najdroższej (uwzględniając  poziom zamożności Polaków) autostrady w Europie, nazywającej się autostradą Wolności. Mając okazję…

Autorytety

Rzeczywistość PRL nie mogła być transparentna, ponieważ musiała być sterowalna. Zatem, w każdej domenie naukowej, było wiadomo, kto jest najważniejszy,…

Pałac Stalina

Propozycja, aby zburzyć pałac Stalina, jak można się było tego spodziewać, została oprotestowana przez część społeczeństwa. Na stare/stałe podziały nakłada…

Protest

Dyrektor teatru z Wybrzeża, żali się w „gazecie”, że chciał honorowo oddać krew, ale nie pozwolono mu tego humanistycznego aktu…

Reforma

Trwająca już ponad dwadzieścia lat reforma publicznej służby zdrowia nie doprowadziła do wypracowania zadawalającego rezultatu. Narzekania pacjentów są coraz powszechniejsze….

Korporacjonizm

W państwie demokratycznym, korporacje profesjonalistów mają do spełnienia wyjątkowo ważną rolę. Ponieważ profesjonalistą zostaje się nie tylko dzięki uzyskanym kompetencjom…

Handlowa niedziela

Handel w niedzielę – cały miniony 2017 rok, przez publikatory przetaczała się burzliwa dyskusja na ten temat, dzieląc – i…