usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Teoria

W poszukiwaniu utraconej duchowości

DUCHOWOŚĆ. Dość mgliste pojęcie, wyglądające coraz  bardziej na kryptonim, już tylko z rzadka dające impuls do namysłu nad jestestwem. Więc,…

UgB jako ekspert od wartości

Unum noris omnes Jeśli choć  jedno poznałeś dogłębnie, znasz wszystko USŁUGA – Obiektywne dobro dla nabywcy Na ścieżce przechodzenia od…

Bezdroża kreacjonizmu

Oswojonym z pojęciem „kultura”[1] łatwiej będzie – jak sądzę – pogodzić się z opinią, że co się tyczy jej wytworów,…

Definicja

„Usługą dla podmiotu Y ze względu na określoną jego potrzebę jest czynność podmiotu X wypełniająca odcinek czasu T,  zawsze i…

Ocalające sformułowanie

Jϋrgen Habermas (spolszczony przez M. Łukasiewicz) zauważa, cytuję: „Doznania moralne, które dotychczas znajdowały ostateczny wyraz tylko w języku religijnym, mogą…

Obrona subiektywizmu

Motto: „Rzeczywistość i istnienie to nie to samo” S. Weil „Po jednej stronie świat, po drugiej ludzie i bogowie” Cz….

Anty-wartości

Każdej wartości można przyporządkować anty-wartość: prawdzie – fałsz; sprawiedliwości – nie sprawiedliwość; wierności – zdradę itd. Opozycyjność wyznacza swego rodzaju…

Podmiot leczniczy

Zastanawiające, dlaczego ustawodawca pisząc nową ustawę regulującą funkcjonowanie sektora usług medycznych (2011 r.) wprowadził określenie: działalność lecznicza,  podmiot leczniczy, a…

Służba to drużba

Sługa, służba, służebność… każde z tych słów napiętnowane zostało jakimś odium; tak to odbieramy, my żyjący na początku XXI wieku….

Prawo innowacyjności

Każda nowa „wartość” pozbawia znaczenia wartość już istniejącą. Kazimierz Rogoziński