usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Teoria

ANTY-WARTOŚCI

Każdej wartości można przyporządkować anty-wartość: prawdzie – fałsz; sprawiedliwości – nie sprawiedliwość; wierności – zdradę itd. Opozycyjność wyznacza swego rodzaju…

PODMIOT LECZNICZY

Zastanawiające, dlaczego ustawodawca pisząc nową ustawę regulującą funkcjonowanie sektora usług medycznych (2011 r.) wprowadził określenie: działalność lecznicza,  podmiot leczniczy, a…

SŁUŻBA TO DRUŻBA

Sługa, służba, służebność… każde z tych słów napiętnowane zostało jakimś odium; tak to odbieramy, my żyjący na początku XXI wieku….

PRAWO INNOWACYJNOŚCI

Każda nowa „wartość” pozbawia znaczenia wartość już istniejącą. Kazimierz Rogoziński

SYNTEZA JAKO ANALOGIA

Wartość…. w użyciu Jak czystość… w praniu Kazimierz Rogoziński

KAPITALIZM

Kapitalizm to nie tylko formacja gospodarcza i wyrosły z niej ustrój społeczny; to również działania, a także myślenie – zawsze…

HISTORIA MYŚLI FRANCUSKIEJ

PS Najpierw przychodzą oświeceniowcy, a na końcu ściemniacze Kazimierz Rogoziński

MARIAŻ

Kultura zdradziła Naturę wchodząc w trwały mariaż z Cywilizacją (techniczną), wiec w człowieku zamiast Jaźni rozrasta się ego. Kazimierz Rogoziński

DAR/OFIARA

Impresja semantyczna   W PRL, w tzw. dekadzie Gierka, powiało optymizmem, co znalazło swój wyraz również w inwencji słowotwórczej. To…

DWA ŚWIATY?

Skupiając uwagę na otaczającym nas świecie (a świat, przypomnę, to to, co „powstaje pomiędzy ludźmi”, patrz SŁOWNIK), bez względu na…