usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Teoria

Piękno nauki – ekonomii

Wstępne wątpliwości Podejmuję tytułowy problem zainspirowany artykułem prof. Marian Goryni (Biuletyn PTE, Warszawa, 2018/4) pod tytułem: O pięknie nauk ekonomicznych….

Racjonalny wybór

Dla E.S. Bez wątpienia, za jeden z filarów teorii ekonomii uznać należy zasadę racjonalnego wyboru. Zakłada ona, że na takie…

USŁUGI – jeśli nie produkcja, to co?

PRZETWÓRSTWO/PRZETWARZANIE Działalność usługowa ciągle pozostaje jednym z dwu podstawowych sposobów gospodarowania. Będące przedmiotem – niemal wyłącznego – zainteresowania ekonomii  usługi,…

USŁUGI: dwa stany ekstremalne

Perspektywa półwiecza, jaką ogarnąć może mój świadomy udział w życiu naukowym (doktorat rok 1973) dostarcza mi materiału do przemyśleń nad…

W stronę metafizyki usług

We wprowadzeniu do teorii usług (blog: Lapidaria) w ramach usługoznawstwa zarysowane zostały trzy poziomy uprawiania teorii usług, ten ostatni wypada…

Amerykanistyka niczym sowietologia

Jadąc samochodem słucham audycji, w której uczony amerykanista z uczelni „Łazarskiego” „przejeżdża” się po prezydencie Trumpie, nieświadom, że ześlizguje się…

Materia – Natura – Człowiek. Szkic antropologiczny

Dokonujące się, wraz z nastaniem nowego tysiąclecia, sprzęgnięcie nanotechnologii z kognitywistyką nieuchronnie zmierza do sprowadzenia świadomego życia na poziom mechanizmów…

Strukturalne uplasowanie usług

religia sztuka kultura  – – – – – – – – – – u s ł u g i  –…

Kultura advrs. cywilizacja

Natura przyjazna kulturze Przyroda pożywką dla cywilizacji W poznaniu naukowym Natura to przyroda, a przyroda to zasób Dzięki kreacyjnej funkcji…

Niuans semantyczny

Użytkowość Prozaiczna, pragmatyczna cecha rzeczy wyprodukowanych, po to były wykorzystywane w praktycznym użytkowaniu. Stanowić powinna podstawowy termin mikro/ekonomii i być…