usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Teoria

Ocalające sformułowanie

Jϋrgen Habermas (spolszczony przez M. Łukasiewicz) zauważa, cytuję: „Doznania moralne, które dotychczas znajdowały ostateczny wyraz tylko w języku religijnym, mogą…

Obrona subiektywizmu

Motto: „Rzeczywistość i istnienie to nie to samo” S. Weil „Po jednej stronie świat, po drugiej ludzie i bogowie” Cz….

Anty-wartości

Każdej wartości można przyporządkować anty-wartość: prawdzie – fałsz; sprawiedliwości – nie sprawiedliwość; wierności – zdradę itd. Opozycyjność wyznacza swego rodzaju…

Podmiot leczniczy

Zastanawiające, dlaczego ustawodawca pisząc nową ustawę regulującą funkcjonowanie sektora usług medycznych (2011 r.) wprowadził określenie: działalność lecznicza,  podmiot leczniczy, a…

Służba to drużba

Sługa, służba, służebność… każde z tych słów napiętnowane zostało jakimś odium; tak to odbieramy, my żyjący na początku XXI wieku….

Prawo innowacyjności

Każda nowa „wartość” pozbawia znaczenia wartość już istniejącą. Kazimierz Rogoziński

Synteza jako analogia

Wartość…. w użyciu Jak czystość… w praniu Kazimierz Rogoziński

Kapitalizm

Kapitalizm to nie tylko formacja gospodarcza i wyrosły z niej ustrój społeczny; to również działania, a także myślenie – zawsze…

Historia myśli francuskiej

PS Najpierw przychodzą oświeceniowcy, a na końcu ściemniacze Kazimierz Rogoziński

Mariaż

Kultura zdradziła Naturę wchodząc w trwały mariaż z Cywilizacją (techniczną), wiec w człowieku zamiast Jaźni rozrasta się ego. Kazimierz Rogoziński