usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Teoria

USŁUGA. MINIATURA ETYMOLOGICZNA

Nie tyle radykalny, co jednoznaczny, kontekst semantyczny dla słowa ‘usługa’ wyznaczają dwa pojęcia: z jednej strony, źródłowe słowo: servio i…

KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘTEJ DEFINICJI USŁUGI

Akt świadczenia pracy Świadczenie pracy UgD. nie jest zwyczajnym /tegoż/ pracy wydatkowaniem, jej zużyciem, z zasadniczych powodów: praca emocjonalnie angażuje…

RE/INDUSTRIALIZACJA!

W tym przypadku, wypada zacząć od pytania tyleż podstawowego, co wcześniejszego, o industrializację. Jest ono jak najbardziej zasadne, zwłaszcza w…

DEWALUACJA WARTOŚCI PRZYGOTOWUJĄCA GRUNT DLA SDL

dominacji logiki usług  Przeprosiny zamiast wprowadzenia Wypada przeprosić czytelników, że w ogóle śmiem wdawać się w polemikę z bestsellerm naukowym,…

CYWILIZACYJNA KOREKTA

Propozycja pochodząca z „peryferiów” Europy. Wprowadzenie. Trwające tysiąclecia procesy osmozy między Zachodem a Orientem, w erze globalizacji uległy nie tylko…

GASNĄCE ŚWIATŁO ORIENTU

Uwaga wprowadzająca. Ten kilkunastostronicowy artykuł napisałam, chcąc zaledwie zasygnalizować dokonujący się na moich/naszych oczach złowrogi proces. Otóż jesteśmy świadkami tego,…

SAMOTNI RAZEM

To tytuł głośnej książki  Sharry Turkl, książki noszącej wymowny podtytuł: Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie…

DEFINICJA USŁUGI

Zanim pojawi się zapowiadana definicja, chciałbym  poprzedzić ją anonsującymi wyjaśnieniami. To, że przyjęliśmy domenę edu.pl stało się tak nie tylko…

FUNDAMENTY NOWEGO PARADYGMATU TEORII USŁUG

Ambiwalentna deklaracja ideowa Pojawiające się wyżej określenie „nowy paradygmat” rozstrzyga questiones disputate  jednoznacznie. To, na co się ważę, nie może…