NA LOGO USŁUG

Prowadząc wykłady z „Zarządzania usługami” (w latach 2015 – 2017) na wydziale Zarządzania UEP, zachęcałem studentów do zaprojektowania czegoś, co roboczo nazwałem LOGO usług. Namawiałem, by skojarzeniom, wyobrażeniom związanym z usługami  – jako takimi – dać, tyleż zwięzły, co symboliczny wyraz plastyczny.

Do pokonania była dwojakiego rodzaju trudność:

Po pierwsze, chodziło o LOGO usług, a nie piktogram zwykle przypisywany jakiejś jednej branży usług.
Po drugie, to z istoty plastyczne zadanie wymagało znajomości programów komputerowych wykraczających poza ‘Worda” czy exela.

Aby podnieść atrakcyjność propozycji nazwałem ją szumnie KONKURESEM. Niektóre z otrzymanych prac prezentowane są poniżej.

Jedno chciałbym wyraźnie podkreślić; nie są to prace designerów ani studentów kierunków projektowo-artystycznych, tylko amatorskie prace studentów wydz. Zarządzania. Ich propozycje pokazuję, by zachęcić czytelników bloga do podobnych prób. Powiedzmy, że KONKURS NA LOGO USŁUG TRWA NADAL!

Proszę swoje projekty nadsyłać na mój adres mailowy: kaz.rogozinski@gmail.com

Państwa prace – po ocenie jurorów – zamieszczone zostaną na blogu. Nagrodą będzie książka o usługach, niestety moja, ale za to z autografem.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.


Autorka: Agnieszka Kłos


Autorka: Patrycja Bednarska


Autorka: Monika Marcinkiewicz


Autor: Łukasz Świtalski


Autor: Krzysztof Jędrzejczak


Autor: Krzysztof Jędrzejczak


Autor: Tomasz Ciszewski


Autorka: Emilia Wądołowska


Autor: Piotr Miszczyk


Autorka: Ilona Trznadel


Autorka: Dominika Mazur