usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Author: Kazimierz Rogoziński

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ cz. 2.3

USŁUGOWY HOLOGRAM ∗ ∗ ∗ 3. Przyjrzyjmy się do czego prowadzić może twierdzenie, iż podstawową funkcją usług jest zaspokajanie potrzeb w sposób…

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ cz. 2.2

USŁUGOWY HOLOGRAM ∗ ∗ ∗ 2. Przyjęło się przypisywać usługom dwie podstawowe funkcje: /a/ obsługę materialnych procesów produkcji; /b/ zaspokajanie potrzeb bytowych….

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ cz. 2.1

USŁUGOWY HOLOGRAM ∗ ∗ ∗ 1. Artykuł ten, ma jeden zasadniczy cel. Powstał z zamiarem uczynienia kolejnego kroku, prowadzącego w zaplanowanym cyklu,…

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ cz. 1.5

USŁUGI: DWA STANY EKSTREMALNE I JEDEN OKRES PRZEJŚCIOWY   Motto: „Nauki  mechaniczne /…/  usiłują  przeistoczyć znajomość  rzeczy we władze nad…

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ cz. 1.4

USŁUGI: DWA STANY EKSTREMALNE I JEDEN OKRES PRZEJŚCIOWY   Motto: „Nauki  mechaniczne /…/  usiłują  przeistoczyć znajomość  rzeczy we władze nad…

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ cz. 1.3

USŁUGI: DWA STANY EKSTREMALNE I JEDEN OKRES PRZEJŚCIOWY   Motto: „Nauki  mechaniczne /…/  usiłują  przeistoczyć znajomość  rzeczy we władze nad…

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ cz. 1.2

USŁUGI: DWA STANY EKSTREMALNE I JEDEN OKRES PRZEJŚCIOWY   Motto: „Nauki  mechaniczne /…/  usiłują  przeistoczyć znajomość  rzeczy we władze nad…

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ cz. 1.1

USŁUGI: DWA STANY EKSTREMALNE I JEDEN OKRES PRZEJŚCIOWY   Motto: „Nauki  mechaniczne /…/  usiłują  przeistoczyć znajomość  rzeczy we władze nad…

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ cz. 1.0

USŁUGI: DWA STANY EKSTREMALNE I JEDEN OKRES PRZEJŚCIOWY   Motto: „Nauki  mechaniczne /…/  usiłują  przeistoczyć znajomość  rzeczy we władze nad…

Palma pierwszeństwa

Ksiądz proboszcz mojej babimojskiej parafii, ogłasza konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” (AD 2023) dla dzieci i młodzieży. W niedzielę palmową…