usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Author: Kazimierz Rogoziński

Rozziew – z UgD w tle

wieszcz – poeta pisarz – literat artysta malarz – plastyk uczony – naukowiec kapłan – ksiądz nauczyciel – belfer ….

Infrastruktura

Czym jest infrastruktura wyjaśniać nie muszę, wystarczy stwierdzić, że bez niej funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa jest nie-do-pomyślenia. Tu najpewniej na myśl…

Systematyka wiedzy odnoszącej się do usług

Podejmując zapowiedziane w tytule zadanie, warto byłoby uzmysłowić sobie cztery rodzaje wiedzy, z jakich korzystamy  zajmując się usługami. Wiedza w…

High – tech a literatura

Kiedyś, na napisanie opasłej powieści zdobyć się mogli prawdziwi tytani pióra: Balzac, Proust, Dostojewski, Żeromski…. Dziś natomiast, objętość – niemal…

Zły

Brak przekonującej „etiologii” zła, czy też wątpliwe wyjaśnienia teodycei, nie skutkują kwestionowaniem realności i powszechności jego występowania. Niemało też było…

Materia – Natura – Człowiek. Szkic antropologiczny

Dokonujące się, wraz z nastaniem nowego tysiąclecia, sprzęgnięcie nanotechnologii z kognitywistyką nieuchronnie zmierza do sprowadzenia świadomego życia na poziom mechanizmów…

Opozycyjność

Opozycyjność nie musi  oznaczać antagonizmu, ani tym bardziej sprzeczności. Jest alokacją i kumulacją (kumulacją alokacyjną) napięć wywołanych binarnością pozycji lub…

Pytanie

Kto dziś w Polsce, po lekturze książki E. Jüngera,  „Robotnik” , Warszawa, 2010, zachowując wypracowany w niej poziom dyskursu i…

Profilaktyka

Kiedy słucham krajowych konsultantów medycznych (diabetologii, onkologii, urologii, kardiologii itd.), a jeszcze do tego czytam artykuły pod hasłem „Dbajmy o…

Strukturalne uplasowanie usług

religia sztuka kultura  – – – – – – – – – – u s ł u g i  –…