usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Lapidaria

Pożegnanie z ekonomią (jako nauką społeczną)

Neo/mechanistyczny ciąg przeobrażający nauki ekonomiczne w nauki techniczne: Cybernetyka → prakseologia → ergonomia → kwalitologia → ekonometria → informatyka →…

Gra

Dlaczego taką popularnością cieszą się gry językowe ? Przecież nie z powodu sympatii dla L. Wittgensteina. Tam, gdzie pojawia się…

Organy

Przez całe stulecia, aż do połowy XIX wieku, czyli do czasu pierwszej rewolucji przemysłowej, organy były najbardziej skomplikowanym urządzaniem zbudowanym…

Metapoznanie

W społeczeństwie wiedzy nigdy za wiele przypominać, że obok scjentystycznej metodologii przyrodoznawstwa, istnieje równoległa ścieżka poznania, ściśle meta/poznania. Odkrywana na…

Megalomania karłów

Bernard, rektor (1114 – 1119) biskupiego collegium z Chartres, zwykł mówić: „Jesteśmy niby karły na ramionach olbrzymów – tak że…

TINA na drodze

Czy wiecie Państwo co znaczy niewinnie brzmiący skrótu TINA ? Nie? To proszę zapamiętać: There Is No Alternative. TINA nie…

Nauka i jej otoczenie

Od kiedy z końcem XVIII wieku zaczęła się rozwijać nauka w sposób – powiedzmy – zinstytucjonalizowany, obok uniwersytetów pojawiły się:…

Racjonalizacja

Czysty rozum/ reine Vernunft mózg kora mózgowa synapsy procesor obwody scalone komputer przetwarzanie danych – – – – – –…

SDL. Kontynuacja

W tekście również zamieszczonym w tym blogu („SDL – intelektualny przekręt”), staram się wykazać, że mamy do czynienia z przejawami…

Czasoprzestrzeń

CZASOPRZESTRZEŃ uwolnić czas od przestrzeni wyzwolić światło-czas… Niestety, nie zrobią tego światło-wody Kazimierz Rogoziński