usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Lapidaria

TINA na drodze

Czy wiecie Państwo co znaczy niewinnie brzmiący skrótu TINA ? Nie? To proszę zapamiętać: There Is No Alternative. TINA nie…

Nauka i jej otoczenie

Od kiedy z końcem XVIII wieku zaczęła się rozwijać nauka w sposób – powiedzmy – zinstytucjonalizowany, obok uniwersytetów pojawiły się:…

Racjonalizacja

Czysty rozum/ reine Vernunft mózg kora mózgowa synapsy procesor obwody scalone komputer przetwarzanie danych – – – – – –…

SDL. Kontynuacja

W tekście również zamieszczonym w tym blogu („SDL – intelektualny przekręt”), staram się wykazać, że mamy do czynienia z przejawami…

Czasoprzestrzeń

CZASOPRZESTRZEŃ uwolnić czas od przestrzeni wyzwolić światło-czas… Niestety, nie zrobią tego światło-wody Kazimierz Rogoziński

Ja – człowiek

Warto zatrzymać się, choćby na moment, nad konsekwencjami posługiwania się różnymi określeniami w celu wyrażenia podmiotowości ludzkiej. Pozwoli nam to…

Trzy wartości

Wieloznaczne pojęcie, jakim jest wartość, chciałbym osadzić w trzech odrębnych kontekstach interpretacyjnych, nadając jej, tym samym, trojakie znaczenie. Wartość ekonomiczna…

Wprowadzenie do teorii usług – wersja instant

Zarys metody [a] Nawet jeśli przedmiot badań zostaje wyodrębniony i jednoznacznie zdefiniowany, to i tak tworzona o nim wiedza zależy…

Znaczy: usługodawca [UgD]

Jak już o tym pisałem, język żyje własnym życiem, więc uzus językowy kształtuje się niekiedy wbrew opiniom językoznawców. NB nie…

Proroctwo Darwina

Wśród dychotomicznych podziałów zbiorowości ludzkiej (optymiści – pesymiści; herbata – kawa,  progresiści  – konserwatyści…), mamy także ewolucjonistów i kreacjonistów, co…