usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Lapidaria

Opozycyjność

Opozycyjność nie musi  oznaczać antagonizmu, ani tym bardziej sprzeczności. Jest alokacją i kumulacją (kumulacją alokacyjną) napięć wywołanych binarnością pozycji lub…

Pytanie

Kto dziś w Polsce, po lekturze książki E. Jüngera,  „Robotnik” , Warszawa, 2010, zachowując wypracowany w niej poziom dyskursu i…

Rewolucje kosmiczne

Rewolucja kopernikańska Peryferyjna Ziemi i znikomość człowieka Nawet jeśli pominąć astrologię, czy antropozofię, to wielorakie związki człowieka z kosmosem i…

Rzecz/usługa

Rzecz potrzebujemy ze względu na jej użyteczność; usługę – ze względu na okoliczności jej powstania (wyświadczenia). Kazimierz Rogoziński

Dlaczego zostałem blogerem

Kiedy za namową i pomocą Pawła P. Nowaka inicjowałem ten blog, zastrzegałem (jak można to przeczytać w części pierwszej INTRADY),…

Pożegnanie z ekonomią (jako nauką społeczną)

Neo/mechanistyczny ciąg przeobrażający nauki ekonomiczne w nauki techniczne: Cybernetyka → prakseologia → ergonomia → kwalitologia → ekonometria → informatyka →…

Gra

Dlaczego taką popularnością cieszą się gry językowe ? Przecież nie z powodu sympatii dla L. Wittgensteina. Tam, gdzie pojawia się…

Organy

Przez całe stulecia, aż do połowy XIX wieku, czyli do czasu pierwszej rewolucji przemysłowej, organy były najbardziej skomplikowanym urządzaniem zbudowanym…

Metapoznanie

W społeczeństwie wiedzy nigdy za wiele przypominać, że obok scjentystycznej metodologii przyrodoznawstwa, istnieje równoległa ścieżka poznania, ściśle meta/poznania. Odkrywana na…

Megalomania karłów

Bernard, rektor (1114 – 1119) biskupiego collegium z Chartres, zwykł mówić: „Jesteśmy niby karły na ramionach olbrzymów – tak że…