usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Lapidaria

Prawy/lewy

Skoro greckie aristeros  znaczy lewy, lewicowy, więc tym – przynajmniej mnie – słowo to kojarzy się z Arystotelesem. Więc, tym…

 Metoda medyczna

Coraz częściej i chętniej dowołuję się do opisowej definicji usługi wskazując, iż jej wy/świadczenie – w zasadzie – polega na…

Substancjalizacja

Problem z usługami, ten najwyższej rangi teoretycznej , można by wyrazić tak: Jeśli warunkiem sine qua non wykonania usługi jest…

Permanentna miopia

Miopia I. Zaślepienie produktem, rzeczą; jej skutkiem – niepohamowana żądza posiadania. Rozpoznanie:  zaburzenia percepcji i ważności   Miopia II.  Zaślepienie…

Lapidaria

α.  Moja idèe fixe, pozwalająca cały mój wysiłek badawczy sprowadzić do realizacji zasadniczego celu, to: wyprowadzić ponadsektoralną teorię usług z…