usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Lapidaria

Usługa: podobieństwa i różnice

W perspektywie mikro/ekonomicznej, podobieństwo między produkcją a działalnością usługową nie jest aż tak zaskakujące, jak uwidocznione w ujęciu bahawioralnym  (wy/świadczeniu)…

Dwanaście punktów krytycznych w przechodzeniu od jakości do wartości usługi

Homogenizacja jako następstwo kwantyfikacji Przekonanie, że wyłącznie technologia rozstrzyga o osiąganym poziomie jakości usług Jednostronna – wyprowadzona z przyrodoznawstwa –…

Triangulacja. Spróbuj pogodzić

  Kazimierz Rogoziński

Rozziew – z UgD w tle

wieszcz – poeta pisarz – literat artysta malarz – plastyk uczony – naukowiec kapłan – ksiądz nauczyciel – belfer ….

Systematyka wiedzy odnoszącej się do usług

Podejmując zapowiedziane w tytule zadanie, warto byłoby uzmysłowić sobie cztery rodzaje wiedzy, z jakich korzystamy  zajmując się usługami. Wiedza w…

Zły

Brak przekonującej „etiologii” zła, czy też wątpliwe wyjaśnienia teodycei, nie skutkują kwestionowaniem realności i powszechności jego występowania. Niemało też było…

Opozycyjność

Opozycyjność nie musi  oznaczać antagonizmu, ani tym bardziej sprzeczności. Jest alokacją i kumulacją (kumulacją alokacyjną) napięć wywołanych binarnością pozycji lub…

Pytanie

Kto dziś w Polsce, po lekturze książki E. Jüngera,  „Robotnik” , Warszawa, 2010, zachowując wypracowany w niej poziom dyskursu i…

Rewolucje kosmiczne

Rewolucja kopernikańska Peryferyjna Ziemi i znikomość człowieka Nawet jeśli pominąć astrologię, czy antropozofię, to wielorakie związki człowieka z kosmosem i…

Rzecz/usługa

Rzecz potrzebujemy ze względu na jej użyteczność; usługę – ze względu na okoliczności jej powstania (wyświadczenia). Kazimierz Rogoziński