usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Category: Lapidaria

Pożytek z nauki

Zwyczajny ordynus – to ofiara choroby Aspergera Ewidentny brak Kindresztuby – tłumaczymy zespołem ADHD Chamskie zniesławienie – skutkiem wpływów mowy…

Ja człowiek

O rzeczy się potykam, a potknąwszy – oglądam Z człowiekiem się spotykam, a spotkawszy – oceniam Z problemami życiowymi się…

American way of thinking

Wprawdzie nasza technika rozwijając się wykładniczo doprowadzi nas  – prędzej niż później – na krawędź samounicestwienia, Jednakże, to dzięki jej…

Cztery światy

Cóżby ich wielość miała oznaczać? Zacząć wypada od uwagi, iż dzięki K.R. Popperowi, przywykliśmy, my ludzie dobrze poinformowani, posługiwać się…

De revulutionibus orbium terrarum

Odnosząc kopernikańskie obroty sfer do naszego, coraz to bardziej szczelnie wypełnianego, świata „podksiężycowego”, odkrywamy całkowite ich uwolnienie. Wyzwolone sfery okołoziemskie…

Cywilizacja Zachodnia – finalne fazy postępu

Mająca śródziemnomorskie (czyli południowe) korzenie, cywilizacja Zachodnia – w swej schyłkowej fazie „zachodzenia” („der Untergang des ABENDlandes”) ujawnia wyrazistą cechę,…

Korekta językowa

Stwierdzenie, że „język żyje własnym życiem” można, całkiem poprawnie, odczytać tak: pewne określenia „wypadają” z obiegu, a w ich miejsce…

Wykształcenie advers. Wiedza

Ludzie żyjący w czasach minionych posiadali jeszcze cenną zdolność, którą utraciły współczesne „społeczeństwa wiedzy”. Mam na myśli umiejętność odróżniania WIEDZY…

Pisanie książek

W pradawnych czasach autorzy pisali (pieśni i sagi) dla słuchaczy. Po wynalezieniu druku – pisali dla czytelników. Następnie – dla…

Sprzysiężenie przeciwko usługom

Nawet jeśli to, co piszę poniżej, zostanie potraktowane jako przyczynek do spiskowej teorii usług (w kontekście szeroko rozumianej spiskowej wykładni…