usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Lapidaria

Organy

Przez całe stulecia, aż do połowy XIX wieku, czyli do czasu pierwszej rewolucji przemysłowej, organy były najbardziej skomplikowanym urządzaniem zbudowanym…

Metapoznanie

W społeczeństwie wiedzy nigdy za wiele przypominać, że obok scjentystycznej metodologii przyrodoznawstwa, istnieje równoległa ścieżka poznania, ściśle meta/poznania. Odkrywana na…

Megalomania karłów

Bernard, rektor (1114 – 1119) biskupiego collegium z Chartres, zwykł mówić: „Jesteśmy niby karły na ramionach olbrzymów – tak że…

TINA na drodze

Czy wiecie Państwo co znaczy niewinnie brzmiący skrótu TINA ? Nie? To proszę zapamiętać: There Is No Alternative. TINA nie…

Nauka i jej otoczenie

Od kiedy z końcem XVIII wieku zaczęła się rozwijać nauka w sposób – powiedzmy – zinstytucjonalizowany, obok uniwersytetów pojawiły się:…

Racjonalizacja

Czysty rozum/ reine Vernunft mózg kora mózgowa synapsy procesor obwody scalone komputer przetwarzanie danych – – – – – –…

SDL. Kontynuacja

W tekście również zamieszczonym w tym blogu („SDL – intelektualny przekręt”), staram się wykazać, że mamy do czynienia z przejawami…

Czasoprzestrzeń

CZASOPRZESTRZEŃ uwolnić czas od przestrzeni wyzwolić światło-czas… Niestety, nie zrobią tego światło-wody Kazimierz Rogoziński

Ja – człowiek

Warto zatrzymać się, choćby na moment, nad konsekwencjami posługiwania się różnymi określeniami w celu wyrażenia podmiotowości ludzkiej. Pozwoli nam to…

Trzy wartości

Wieloznaczne pojęcie, jakim jest wartość, chciałbym osadzić w trzech odrębnych kontekstach interpretacyjnych, nadając jej, tym samym, trojakie znaczenie. Wartość ekonomiczna…