usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Category: Lapidaria

Komfort

Większość, tkwiąca od lat  w amoku konsumpcjonizmu nie zauważa, iż dokonała się zasadnicza zmiana pojęcia KOMFORT. Kiedyś komfort oznaczał noszenie…

Prawo konsumpcjonizmu

Podstawowe prawo konsumpcjonizmu: Miarą jego rozwoju staje się to, iż top exclusive zostaje zastąpione przez all inclusive Kazimierz Rogoziński

Korporacjonizm

Jako rozpoznawalny trend współczesności, korporacjonizm stał się synonimem globalizacji. Wyróżniona pozycja korporacji międzynarodowych – owych lokomotyw globalizacji – powoduje jednak…

GOW

Jak może funkcjonować GOW w sytuacji: systematycznego zacierania różnic między prawdą a fałszem, udostępniania informacji zamanipulowanej:  od koncernów medialnych  poczynając…

Sekwencja

Usługi to taki sektor gospodarki, który nie eksploruje zasobów materialnych, tylko zapośrednicza się w egzystencji. Z tego też powodu ujawniona…

Brandy is trendy

Marketing jest  dziedziną aktywności i zainteresowań naukowych, która nie tylko nadąża za zmianą świadomości społecznej, ale ją wyprzedza i skutecznie…

To, co poznawalne

Jak się okazuje, we Wszechświecie nie ma próżni. Cały wypełniony jest ciemną materią, która razem z ciemną energią, w zasadniczy…

Ograniczeni

Dla starożytnych Greków największą liczbą była MIRIADA, czyli 10 000. Czy można powiedzieć, że byli ograniczeni? A może, tak jak w…

Zwierzenie

Mój ogląd świata, moja wrażliwość,  ukształtowane został przez cztery kobiety. Tak, przyznaję, byłem bigamistą. Simone Weil, Edyta Stein, Hanah Arendt…

ADHD

ADHD – kolejna choroba urastająca do rangi choroby cywilizacji zachodniej. Rosną i dojrzewają kolejne pokolenia dzieci niezdolnych do skupionej uwagi….