„….a Słowo ciałem  się stało”
a  Przedwieczny w czas się wrodził
a Święta powrotem do źródeł być miały
a my ?
a ja ?

/4/

Kazimierz Rogoziński