Każdej wartości można przyporządkować anty-wartość: prawdzie – fałsz; sprawiedliwości – nie sprawiedliwość; wierności – zdradę itd. Opozycyjność wyznacza swego rodzaju continuum,

od (+) do ( – ) i można dzięki temu wskazać  przesunięcia na skali ocen, w jedną bądź drugą stronę.

Z jednym wyjątkiem, a jest nim Dobro. Zło nie jest zwyczajną negacją Dobra, ponieważ to ostatnie sytuuje się ponad (tak) liniowo rozumianą zależnością; przychodzi jakby z innego ontycznego wymiaru, z przestrzeni metafizyki.

Dobro jest niewspółmierne złu.

Kazimierz Rogoziński