usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Category: Lapidaria

Utylizacja Dobra

ά/ Bycie – w – Dobru → egzystowanie β/ dobrobyt → posiadanie, bogactwo γ/ dobra, czyli towary i produkty → używanie, konsumowanie δ/…

Odmiany piękna

Starożytność: według Platona, pięknem jest  blask  Jedynego przebijający (się) przez zjawiska materialne („zwały materii”) Średniowiecze:  piękne – ponieważ dopełnia i…

Człowiek

Zapewne można zaufać R. Safranskiemu (autorowi biografii Goethego, Hӧlderlina, Nietschego i Heideggera), który wyraża zdumienie, iż od połowy XIX wieku,…

Zdobycze neuro-nauki

Wypracowywane przez całe stulecia (zwłaszcza od przełomowego XVII. wieku) osiągnięcia naukowe chciałoby się podsumować krótko: Rozum potęgą jest i basta…

Na ścieżkach transcendowania

Realizując jakieś cel w swoim życiu, człowiek podąża doń różnymi – niekiedy okrężnymi – ścieżkami. Ale egzystując, może też pokonywać…

Centralizacja

Niegdyś było to pojęcie występujące przede wszystkim w naukach o zarządzaniu – z administracją (jako nauką) włącznie. Ale ostatnie poczynania…

Odgłosy Ziemi

Im więcej nowych – i coraz bardziej rewelacyjnych – danych dostarczają teleskopy E. Hubble’a i J. Webba tym bardziej jednolity…

Antropocentryzm

Nawet na płaszczyźnie zdroworozsądkowego dywagowania można wydzielić dwie odmiany  antropocentryzmu. Pierwsza to antropocentryzm naturalny. Zwykł przejawiać się poręcznością narzędzi i…

Co za czasy

O tempora, o mores… Co za czasy, jakie obyczaje… Uchybiając tradycji i frazeologii, to znane ‘adagio’ nie opatruję wykrzyknikiem, ale…

Usługa – ostoja

W wystandaryzowanym świecie usługa to jedyna ostoja autentycznego zaistnienia;  bowiem ostaje się tylko to, co pozbawione sztampy. Kazimierz Rogoziński