„Usługą dla podmiotu Y ze względu na określoną jego potrzebę jest czynność podmiotu X wypełniająca odcinek czasu T,  zawsze i tylko jeżeli jest ona wykonana przez podmiot X w celu zadośćuczynienia  tej potrzebie podmiotu Y przez zmianę w tworzywie zamierzoną wypełniającą tenże odcinek czasu T.”

Kotarbiński, „Traktat o dobrej robocie”, Ossolineum, 1973

„W ogromnej większości przypadków efektywna bywa myśl tylko dlatego, że nie jest przemyślana do końca. /Definicja – K.R/…  nie ma ani tajemniczych perspektyw, ani owej siły sugestii tkwiącej w samym właśnie niewykończeniu, w ruchu, w nie spełnionym dążeniu. Jest statyczna we wszystkich swych częściach równomiernie mozolna; doskonałość i oczywistość nadają jej pozory truizmu, a pokorna zgodność z rzeczywistością naraża na zarzut płaskości”

H.Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Kraków, 1994

Kazimierz Rogoziński