Informatyczna puszka Pandory została otwarta!

Wieko samoczynnie uniosło się na hasło RODO.

Kazimierz Rogoziński