usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Neolit

Poznańska ekipa archeologów (kierowana przez prof. Arkadiusza Marciniaka) przez kilkanaście lat prowadziła wykopaliska w środkowej Anatolii (Catalhṏyῡk, obecnie Turcja), odkopując miasto z epoki neolitu. Jednym z ciekawszych – dosłownie – odkryć, był obyczaj grzebania zmarłych pod podłogami domostw, co świadczyć może o kulcie zmarłych, praktykowanym już 7 tys. lat pCh.

Stosując nowoczesne technologie, badacze porównali DNA odnalezionych szkieletów. Jak się okazało 80% pochowanych tam dzieci nie wykazywało żadnego pokrewieństwa genetycznego z dorosłymi osobnikami. Oznacza to, że  neolityczną społeczność nie tworzyły rodziny, tylko (jakieś) plemienne hordy.

Wniosek

Wydaje się, że dzieje ludzkości zataczają krąg i zbliżają się do punktu wyjścia. A wszystko za sprawą ideologii LGBT+, która  neguje cechy konstytuujące homo – socius.

PS

To odkrycie rzuca nowe światło na neolityczną „instytucję” matrylineatu w wersji podanej przez T. Szczurkiewicza, znanego poznańskiego socjologa (por. T. Szczurkiewicz, Rasa, środowisko, rodzina. Szkice socjologiczne. Warszawa – Poznań, 1938, s. 172 i dalsze)

« »