„Wszystko, co można w podróż wziąć:
imię człowieka zapach jabłka
orzeszek dźwięku ćwierć koloru”

Wystarczy tyle tylko wziąć, ażeby
„poprzez ciemnego świata zgorzel”
wrócić do rozświetlonego tej nocy
Betlejem

Z życzeniem spełnienia się
wigilijnego powrotu…

Kazimierz Rogoziński