Walczymy  rozdarci:

Rozum – urąga egzystencji
poznanie – wybiera przedmiot, gardzi podmiotem
w działaniu – środek neguje cel
/o miłości zapomnij/

W świątecznym obrzędzie obdarowywania
proklamacja pokoju
Życzmy sobie
Oby trwał jak najdłużej

/12/

Kazimierz Rogoziński