Przychodnia. Pacjent przychodzi i odchodzi.

Ale przychód zostaje. Język to przewidział!?

J. Austin wskazał na performatywny wymiar języka. Czyżbym ja odkrył jeszcze jego  prewidystyczny wymiar?

Kazimierz Rogoziński