Samoobsługa, w którą starają się nas wrobić teoretycy i praktycy biznesu, NIE jest samo/realizacją, a tylko samo/urzeczowieniem

i jak to już dowiódł Fichte, jest ono niebezpieczną, bo tajemną drogą materializmu.

Ostrzegałem !

Kazimierz Rogoziński