religia

sztuka

kultura

 – – – – – – – – – –

u s ł u g i

 – – – – – – – – – – –

cywilizacja

technologia

przyroda

materia