W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, W. Auden szacował zbiorowość twórców na około 16%. Badania psychologów (reprezentujących psychologię transgresyjną) z końca minionego wieku, ustalały ten wskaźnik na poziomie około 3%. Obserwując studentów, z których zdecydowana większość korzysta wyłącznie z „mózgów zewnętrznych”, dokonałbym jeszcze korekty w dół, w wyniku czego otrzymujemy…… przerażający obraz regresu.

Dlatego wynaleźć trzeba było panaceum:

INNOWACYJNOŚĆ !
INNOWACYJNOŚĆ  !!
INNOWACYJNOŚĆ !!!

Kazimierz Rogoziński