Kształcenie to „proces obróbczy”, analogiczny z tym, jaki zachodzi w produkcji. Uzasadnienie:

– surowcem są uczniowie/studenci

– występuje selekcja surowca w postaci jego wstępnej kwalifikacji

– w trakcie obróbki następuje kontrola surowca oparta na specyfikacji, czyli okresowych sprawdzianach i egzaminach

– proces obróbczy przebiega zgodnie z przyjętym i realizowanym programem

– pojawiają się też odrzuty

– wyrób końcowy – to absolwenci, a ich liczba – ze względu na wspomniane odrzuty – jest mniejsza od początkowego wsadu

Wdzięczny jestem Wiesławowi  Urbanowi (Jakość usług w perspektywie klientów i organizacji, Białystok, 2013) za tę charakterystykę, sporządzoną na podstawie bestsellera autorstwa M.Jurana i F.M.Gryny.

Ten walec homogenizacji niweluje „homo”.

Kazimierz Rogoziński