KULTURA – USŁUGI – CYWILIZACJA

Studium dynamiki przeobrażających je sił

∗ ∗ ∗

Centralna/wypośrodkowana  pozycja usług

 

Zmierzając do finału prowadzonej tu refleksji – i  w powołaniu na znaczenie nadane tytułowym pojęciom – mogę  teraz wykazać, jak należy interpretować owo uplasowanie usług między Cywilizacją a Kulturą. Wiele już zostało powiedziane, postaram się zatem wyjaśnić to w sposób możliwie zwięzły.

Schemat główny

CYWILIZACJA ←→ USŁUGI ←→ KULTURA

CYWILIZACJA

Usługi uwarunkowane cywilizacyjnie.

Charakterystyka ogólna:

Najważniejszy jest przedmiot świadczenia lub medium zapośredniczające użyteczność; wyróżnikiem jest również zbiorowe ich konsumowanie

Podstawowa strukturyzacja, usługi:

 – infrastrukturalne

–  publiczne (bezpieczeństwo, sądownictwo…)

– administrowanie, zarządzanie publiczne

zdidżitalizowane

KULTURA

Usługi wbudowane w Kulturę

Charakterystyka ogólna:

Najważniejsza jest – fundująca usługę – relacja interpersonalna, odsłaniająca inny wymiar zaspokajanej potrzeby

Strukturyzacja quasi/branżowa usług z sektora KULTURY:

– religia

– sztuka

– edukacja, kształcenie

– kształtowanie osobowości

– zdrowostan psycho/somatyczny

– rozrywka

Kazimierz Rogozińki