Calendarium

30.05.2020. Tego dnia wprowadzony zostaje „czwarty etap” znoszenia ograniczeń.

Wprawdzie zakażenia występują nadal (więc i śmiertelność), niemniej, premier M. Morawiecki ogłosił, iż na tym (IV.) etapie luzowania będzie można: pojawia się w miejscach publicznych bez maseczek; znosi się ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających w sklepach, kościołach, lokalach gastronomicznych; w imprezach uczestniczyć będzie mogło 150 osób; uruchomione zostaną kina, teatry, baseny kąpielowe, salony fitness.

*   *
*

W czasie pandemii – oprócz SPECjalizacji, pojawiło się, rzadko wcześniej używane słowo: SPACjalizacja, oznaczające rozdzielenie, dystans…
I przy okazji wyszło na jaw, że najwyższy poziom spacjalizacji osiągają specjaliści – profesjonaliści. Można nawet oszacować „wartość” takiej spacjalizacji u dentysty. Wynosi ona (maska, rękawiczki, kombinezon, odkażanie itp.) około 200 zł.

*   *
*

Daje do myślenia:
Jedynie ortodoksyjne Kościoły Wschodu zdobyły się na odwagę głosząc, że pandemia nawiedza tylko pandemonium.

*   *
*

Na koniec prowadzonych tu zapisków wypada zadać pytanie:  czy jest choćby jeden pozytywny aspekt pandemii, bądź czynnik przez nią zwaloryzowany ? Odpowiem: jest szansa, że choć sporadycznie – coś pozytywnego może się pojawić. Co przychodzi mi  na myśl?

Człowiek syty i rozbawiony, zadowolony z życia i beztroski – w stanie pandemii – nagle z przerażeniem stwierdza, że znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. Zwyczajny lęk, strach, obawy ? Sądzę, że coś więcej: autentyczne doświadczenie stanu wzmożonego napięcia. Człowiek uświadamia sobie, że nagle, niespodzianie, jego egzystencja rozpostarła się między dwoma biegunami ( jak u B. Pascala).

/1/ NIESKOŃCZONOŚĆ – wprawdzie tylko dla niewielu będzie to nieskończoność metafizyczna, większości dostrzeże jej wymiar globalny,  z powszechnością czyhającego (zmasowanego) zagrożenia, ale  dobre i to!

/2/ SKOŃCZONOŚĆ – wyznaczona przez realność śmierci.

Odwołując się nie tylko do terminologii, co filozofii K. Jaspersa, można takie wewnętrzne rozdarcie nazwać „sytuacją graniczną”, która wywołać może  w s t r z ą s. Taka – niewystępująca normalnie – intensywność napięć może skłaniać do refleksji, zwieńczonej „rozjaśnieniem egzystencji” (to też określenie Jaspersa). W ten sposób, doraźne doznanie stanu granicznego, skupiona uwaga na tym, co a/normalne,  zaowocować może odkryciem sensu życia.

*   *
*

Patogen duszy się nie ima
tylko ją odprawia w zaświaty.
Sam pozostaje – wierny do końca,
by oporządzić ciało
do opadnięcia w humus.

*   *
*

Pandemia A.

Zaraza, jaka wybuchła w 2020. roku jest pierwszą pandemią ery ponowoczesnej („hiszpanka” zapowiadała nowoczesność). Jest więc czymś oczywistym przypisanie jej litery „A”. Takie oznaczenie intenduje zestaw określeń (będących jej charakterystyką), również zaczynających się od pierwszej litery alfabetu: anomia, acedia/lenistwo, avaritia/ chciwość/łakomstwo…

Analogicznie, następną Pandemię B (pisaną już z dużej litery) desygnować będziemy wyrazami zaczynającymi się od  kolejnej litery, czyli na przykład: bezterminowość…

*   *
*

Z dniem 1.06.2020 Grecja otwiera granice dla turystów pochodzących z 29 krajów. Niesyty nie ma wśród nich Polski. Ktoś powinien taką dyskryminację  naszego kraju (ponoć skutecznie zwalczającego  pandemię) oprotestować. Nie widzę, ani nie słyszę.

Więc – ja, Helleno/fil  –  PROTESTUJĘ !

*   *
*

Czy jest coś, co można uznać za najważniejsze osiągnięcia i tym samym, trwałą pozostałość po pandemii A ? Sądzę, że „dorobek” jest całkiem spory:

 • Kampania dystansowania społecznego.
  Pomyśleć, że jeszcze nie tak dawno: Ich küsse Ihre Hand, madame – było przejawem szarmanckiego zachowania, natomiast  dziś zostałoby odczytane jako patologiczna agresja
 • W każdym telefonie znaleźć się powinny obowiązkowo dwie aplikacje:
  Pierwsza, umożliwia odczyt zaktualizowanego KODU ZDROWIA; od tego zależeć będzie wstęp do najważniejszych instytucji lub na – co bardziej atrakcyjne  – imprezy/eventy.
  Druga aplikacja umożliwia śledzenie przemieszczania  się „trefnej” czy „stygmatyzowanej” osoby
 • Domówka – w niej medialna ramówka,  a wraz z nią hasło:
  Zwiększ swoją przepustowość !”
 • Wszyscy podlegać będą obowiązkowi szczepień, czyli każdemu, kto podda się temu zabiegowi, do organizmu wprowadzone zostaną – „przy okazji” –  nano-cząsteczki reagujące na fale elektromagnetyczne przesyłane w systemie 5G. W ten sposób, zdalne śledzenie płynnie przekształci się w od-wewnętrzne (zachodzące poza świadomością) sterowanie.
 • Przyspieszona naturalna selekcja
 • Zdalna praca, e-learning, czyli największe odkrycie dokonane w czasie zarazy: bliski kontakt  na dystans…
  Kampania dystansowania społecznego stanie się trwałym programem wdrażania „bezpiecznych” zachowań
  „Bezpieczne” będą – co oczywiste –  tylko relacje inter/medialne
 • Lucyferyczny pośpiech spowolni przechodząc w cyfrowe eldorado

 Konkluzja:

Niechby nawet umarło pięć milionów zakażonych korona/wirusem, to i tak warto było pandemię wywołać. Korzyść z niej będzie niewątpliwa, uda się bowiem utrwalić dwa kłamstwa:

 1. ostateczne zwycięstwo technopolu zostanie przedstawione nie jako zniewolenie ludzkości i jej degrengolada, ale jako coś przeciwnego: prawdziwe dobrodziejstwo, jedyny ratunek hominidów przed zagładą.
 2. a „kolaps” dokona się w komfortowych warunkach zapewnionych przez SDL.

Kazimierz Rogoziński