usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Zarysy „Nowego raju”

Tak zwana „pandemia” okazała się polem doświadczalnym socjotechniki, na którym testowano zależności, tworzące podstawy mechanizmu sprawowania władzy: strach → presja medialna…

Zaktualizowana atrybucja sektoralna

Sektor I produkcja → materia sektor II produkcja rolnicza → organizmy sektor III (zanikający) usługi → ludzie sektor IV  (w ekspansji) AI/SI → algorytmy…

Druga zasada antropiczna

Pierwsza zasada antropiczna została expresis verbis sformułowana w 1973 roku, podczas obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, na odbywającym się wówczas…

Fuerat homo (Był kiedyś człowiek)

1. Wstęp Ponieważ zajmuję się usługami, a skoro słowo service naznaczone zostało piętnem/skazą niewolnika, więc i w mojej usługowej refleksji…

Błędne koło rozwoju

tyrania → oligarchia → timokracja → demokracja → ochlokracja → dyktatura jako „triumwirat”: media + korporacje + władza I czyż z tej sekwencji  nie można…

Samoobsługa (II)

Samoobsługa, w którą starają się nas wrobić teoretycy i praktycy biznesu, NIE jest samo/realizacją, a tylko samo/urzeczowieniem i jak to…

Materializm

Jego dominująca pozycja w mentalności współczesnej znajduje wielorakie potwierdzenie. Gdyby ktoś wątpił, oto dowody: Nauka – metodologiczne podstawy czerpie z…

Neo/niewolnictwo

NIEWOLNICTWO Niewolnictwo nie dyskredytowało demokracji ateńskiej, a przeciwnie – ją umożliwiało. Niewolnik uwalniał bowiem pana od trudów roboty i dzięki…

CCCP

Jak wiadomo, bolszewicy przejęli  władzę z utopijnym zamiarem zbudowania „nowego świata”. Rosja stała się  jednym wielkim placem budowy, dosłownie i…

Mega – restrukturyzacja

Tym razem bez zbędnego wstępu: Najbardziej spójna, bo jednorodna jest NICOŚĆ. Wyprodukowane według jednej sztancy wyroby są tej nicości odpowiednim…