usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Student jako usługobiorca

Bezstresowe wychowania, przyjazna uczniom szkoła, kreatywna pedagogika – dotarły również do uniwersytetu… Co więcej, wszystko te innowacje dydaktyczne doprowadziły do…

FENOMENOLOGIA USŁUG. Część VII. „Zaktualizowany kontekst”

Interesujący (ale czy tylko ciekawy?)  wniosek pojawia się, jeśli  prowadzony tu wywód ujmiemy w ramy czasowe. Mija sto lat od…

FENOMENOLOGIA USŁUG. Część VI. „Istnienie i istota”

Wypada wreszcie skupić się tym, co uznać można za jeden z najważniejszych wkładów fenomenologii we wzbogacenie metod poznania. Takim niewątpliwym…

„Z” wartością

Kiedy wraz z wejściem w nowe stulecie, image tudzież brand przestały być głównym przedmiotem zainteresowań marketingu – dokonał się zwrot w stronę…

Magia systemu

◊ Kiedy pytam dzwoniącą do mnie panią z marketingowego call-center, a skąd wzięła pani numer mojego telefonu – słyszę niezmiennie…

Więcej niż potrzeba

§1 Stało się czymś niemal oczywistym, że w naukach ekonomicznych, do wykazania odrębności usług dochodzi się przez porównanie ich sposobu…

Mity współczesności

Motto: „Mity greckie to rzeczy, które nigdy się nie zdarzyły, ale są zawsze”. Zygmunt Kubiak   Mity są kodem genetycznym kultury,…

FENOMENOLOGIA USŁUG. Część V. „Usługa w innym świetle”

  ..na koniec wracamy do usług. Jednakże teraz, korzystając z powyższych ustaleń, możemy dostrzec, że fenomen usługi ukazuje się nam…

FENOMENOLOGIA USŁUG. Część IV. „Świadczenie jako doświadczenie”

Wprowadzając do definiensu usługi określenie: „świadczenie pracy”, w komentarzu zwracam uwagę na derywatywną funkcję słowa – świadczenie. Jego pełny zakres…

FENOMENOLOGIA USŁUG. Część III. „Usługa w magazynie rzeczy”

Motto: „Jesteśmy pełni rzeczy, które wytrącają nas z siebie samych”. Pascal, Myśli. /a/ W wielu miejscach, ale uparcie w kontekście…