usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Dwie zasady antropiczne

Mocna zasada antropiczna Prawa natury muszą być poddane ścisłym regułom („stała” fizyczna i kosmiczna), by mogło pojawić się świadome życie….

Teleologia stosowana

Materia Bezwład materii oczekującej na przyjęcie formy. Forma Forma, która kształtuje, ożywia i intenduje cel. Cel Celowe formowanie przeciw bezwładowi…

Sfera publiczna, czyli to co wspólne

Wszystko, co warte jest namysłu bądź pogłębionego wyjaśnienia kieruje naszą uwagę w stronę źródła, którym dla nas Europejczyków jest myśl…

Impresje jońskie

Efez Kondensacja wrażeń: morze – które odeszło port – który już nikogo nie przyzywa ziemia – która się zapadała pod…

Matematyka

Matematyka na usługach rachującego i mierzącego rozumu staje się w końcu narzędziem służącym do kwantyfikacji. Wątpliwa korzyść, bowiem kwantyfikacja to…

Styl

Tak, to co uprawiam (zresztą nie tylko w tym blogu), chyba można  nazwać „stylem osobnym” wypowiadania się o usługach. Mniejsza…

Usługa: podobieństwa i różnice

W perspektywie mikro/ekonomicznej, podobieństwo między produkcją a działalnością usługową nie jest aż tak zaskakujące, jak uwidocznione w ujęciu bahawioralnym  (wy/świadczeniu)…

Usługa – teatralizacja

W wielu opracowaniach, także tych ściśle naukowych,  usługi prezentowane są w taki sposób, który nazwać można (ich) teatralizacją. Przebieg świadczenia…

„Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”albo: Jaka nauczka płynie ze strajku nauczycieli?

Ta zapomniana sentencja kanclerza Jana Zamoyskiego przypomniała się nam w czasie kwietniowego (2019) strajku nauczycieli. Cytując – chciałbym wydobyć z…

Dwanaście punktów krytycznych w przechodzeniu od jakości do wartości usługi

Homogenizacja jako następstwo kwantyfikacji Przekonanie, że wyłącznie technologia rozstrzyga o osiąganym poziomie jakości usług Jednostronna – wyprowadzona z przyrodoznawstwa –…