usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Piękno nauki – ekonomii

Wstępne wątpliwości Podejmuję tytułowy problem zainspirowany artykułem prof. Marian Goryni (Biuletyn PTE, Warszawa, 2018/4) pod tytułem: O pięknie nauk ekonomicznych….

Racjonalny wybór

Dla E.S. Bez wątpienia, za jeden z filarów teorii ekonomii uznać należy zasadę racjonalnego wyboru. Zakłada ona, że na takie…

USŁUGI – jeśli nie produkcja, to co?

PRZETWÓRSTWO/PRZETWARZANIE Działalność usługowa ciągle pozostaje jednym z dwu podstawowych sposobów gospodarowania. Będące przedmiotem – niemal wyłącznego – zainteresowania ekonomii  usługi,…

USŁUGI: dwa stany ekstremalne

Perspektywa półwiecza, jaką ogarnąć może mój świadomy udział w życiu naukowym (doktorat rok 1973) dostarcza mi materiału do przemyśleń nad…

W stronę metafizyki usług

We wprowadzeniu do teorii usług (blog: Lapidaria) w ramach usługoznawstwa zarysowane zostały trzy poziomy uprawiania teorii usług, ten ostatni wypada…

Amerykanistyka niczym sowietologia

Jadąc samochodem słucham audycji, w której uczony amerykanista z uczelni „Łazarskiego” „przejeżdża” się po prezydencie Trumpie, nieświadom, że ześlizguje się…

Triangulacja. Spróbuj pogodzić

  Kazimierz Rogoziński

Rozziew – z UgD w tle

wieszcz – poeta pisarz – literat artysta malarz – plastyk uczony – naukowiec kapłan – ksiądz nauczyciel – belfer ….

Infrastruktura

Czym jest infrastruktura wyjaśniać nie muszę, wystarczy stwierdzić, że bez niej funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa jest nie-do-pomyślenia. Tu najpewniej na myśl…

Systematyka wiedzy odnoszącej się do usług

Podejmując zapowiedziane w tytule zadanie, warto byłoby uzmysłowić sobie cztery rodzaje wiedzy, z jakich korzystamy  zajmując się usługami. Wiedza w…