usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

W poszukiwaniu utraconej duchowości

DUCHOWOŚĆ. Dość mgliste pojęcie, wyglądające coraz  bardziej na kryptonim, już tylko z rzadka dające impuls do namysłu nad jestestwem. Więc,…

UgB jako ekspert od wartości

Unum noris omnes Jeśli choć  jedno poznałeś dogłębnie, znasz wszystko USŁUGA – Obiektywne dobro dla nabywcy Na ścieżce przechodzenia od…

Rzecz/usługa

Rzecz potrzebujemy ze względu na jej użyteczność; usługę – ze względu na okoliczności jej powstania (wyświadczenia). Kazimierz Rogoziński

Bezdroża kreacjonizmu

Oswojonym z pojęciem „kultura”[1] łatwiej będzie – jak sądzę – pogodzić się z opinią, że co się tyczy jej wytworów,…

Definicja

„Usługą dla podmiotu Y ze względu na określoną jego potrzebę jest czynność podmiotu X wypełniająca odcinek czasu T,  zawsze i…

Dlaczego zostałem blogerem

Kiedy za namową i pomocą Pawła P. Nowaka inicjowałem ten blog, zastrzegałem (jak można to przeczytać w części pierwszej INTRADY),…

Ocalające sformułowanie

Jϋrgen Habermas (spolszczony przez M. Łukasiewicz) zauważa, cytuję: „Doznania moralne, które dotychczas znajdowały ostateczny wyraz tylko w języku religijnym, mogą…

Prorok naszych czasów

Niemal niezauważalnie przeminęła czterdziesta rocznica (1978) ingresu Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Niebawem minie piętnaście lat od Jego śmierci. Wraz…

Pożegnanie z ekonomią (jako nauką społeczną)

Neo/mechanistyczny ciąg przeobrażający nauki ekonomiczne w nauki techniczne: Cybernetyka → prakseologia → ergonomia → kwalitologia → ekonometria → informatyka →…

Twórcy

W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, W. Auden szacował zbiorowość twórców na około 16%. Badania psychologów (reprezentujących psychologię transgresyjną) z…