usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ. Część 7.11

KULTURA – USŁUGI – CYWILIZACJA Studium dynamiki przeobrażających je sił ∗ ∗ ∗ Centralna/wypośrodkowana  pozycja usług   Zmierzając do finału prowadzonej tu refleksji –…

Centralizacja

Niegdyś było to pojęcie występujące przede wszystkim w naukach o zarządzaniu – z administracją (jako nauką) włącznie. Ale ostatnie poczynania…

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ. Część 7.10

KULTURA – USŁUGI – CYWILIZACJA Studium dynamiki przeobrażających je sił ∗ ∗ ∗ WZMOŻENIE   Jeszcze jedno – tyleż przydatne, co nieodzowne – pojęcie,…

Odgłosy Ziemi

Im więcej nowych – i coraz bardziej rewelacyjnych – danych dostarczają teleskopy E. Hubble’a i J. Webba tym bardziej jednolity…

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ. Część 7.9

KULTURA – USŁUGI – CYWILIZACJA Studium dynamiki przeobrażających je sił ∗ ∗ ∗ GraWITAcja   Dzięki wprowadzeniu pojęcia GRAVITAS i związanej z nim integralnie…

Antropocentryzm

Nawet na płaszczyźnie zdroworozsądkowego dywagowania można wydzielić dwie odmiany  antropocentryzmu. Pierwsza to antropocentryzm naturalny. Zwykł przejawiać się poręcznością narzędzi i…

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ. Część 7.8

KULTURA – USŁUGI – CYWILIZACJA Studium dynamiki przeobrażających je sił ∗ ∗ ∗ GRAVITAS Prowadzone tu rozważanie znalazły się w punkcie, w którym –…

Co za czasy

O tempora, o mores… Co za czasy, jakie obyczaje… Uchybiając tradycji i frazeologii, to znane ‘adagio’ nie opatruję wykrzyknikiem, ale…

USŁUGI MIĘDZY GOSPODARKĄ A KULTURĄ. Część 7.7

KULTURA – USŁUGI – CYWILIZACJA Studium dynamiki przeobrażających je sił   ∗ ∗ ∗ KULTURA  advers. CYWILIZACJA – inna genealogia   Nigdy nie miałem trudności z…

Usługa – ostoja

W wystandaryzowanym świecie usługa to jedyna ostoja autentycznego zaistnienia;  bowiem ostaje się tylko to, co pozbawione sztampy. Kazimierz Rogoziński