usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Definicja

„Usługą dla podmiotu Y ze względu na określoną jego potrzebę jest czynność podmiotu X wypełniająca odcinek czasu T,  zawsze i…

Dlaczego zostałem blogerem

Kiedy za namową i pomocą Pawła P. Nowaka inicjowałem ten blog, zastrzegałem (jak można to przeczytać w części pierwszej INTRADY),…

OCALAJĄCE SFORMUŁOWANIE

Jϋrgen Habermas (spolszczony przez M. Łukasiewicz) zauważa, cytuję: „Doznania moralne, które dotychczas znajdowały ostateczny wyraz tylko w języku religijnym, mogą…

Prorok naszych czasów

Niemal niezauważalnie przeminęła czterdziesta rocznica (1978) ingresu Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Niebawem minie piętnaście lat od Jego śmierci. Wraz…

Pożegnanie z ekonomią (jako nauką społeczną)

Neo/mechanistyczny ciąg przeobrażający nauki ekonomiczne w nauki techniczne: Cybernetyka → prakseologia → ergonomia → kwalitologia → ekonometria → informatyka →…

Twórcy

W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, W. Auden szacował zbiorowość twórców na około 16%. Badania psychologów (reprezentujących psychologię transgresyjną) z…

Rekord świata

Z kawałka wysoko zamrożonej ryby można uzyskać niemal szklankę wody. Kazimierz Rogoziński

Gra

Dlaczego taką popularnością cieszą się gry językowe ? Przecież nie z powodu sympatii dla L. Wittgensteina. Tam, gdzie pojawia się…

Organy

Przez całe stulecia, aż do połowy XIX wieku, czyli do czasu pierwszej rewolucji przemysłowej, organy były najbardziej skomplikowanym urządzaniem zbudowanym…

Miniatura ekologiczna

Pan/europejski program NATURA 2000, przynajmniej spowolnił, przyspieszającą i nieodwracalną degradację  środowiska przyrodniczego. Niestety, niezbyt długo mogliśmy cieszyć się powrotem bobrów…