usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Znaczy: usługodawca [UgD]

Jak już o tym pisałem, język żyje własnym życiem, więc uzus językowy kształtuje się niekiedy wbrew opiniom językoznawców. NB nie…

Proroctwo Darwina

Wśród dychotomicznych podziałów zbiorowości ludzkiej (optymiści – pesymiści; herbata – kawa,  progresiści  – konserwatyści…), mamy także ewolucjonistów i kreacjonistów, co…

Komfort

Większość, tkwiąca od lat  w amoku konsumpcjonizmu nie zauważa, iż dokonała się zasadnicza zmiana pojęcia KOMFORT. Kiedyś komfort oznaczał noszenie…

Prawo konsumpcjonizmu

Podstawowe prawo konsumpcjonizmu: Miarą jego rozwoju staje się to, iż top exclusive zostaje zastąpione przez all inclusive Kazimierz Rogoziński

Korporacjonizm

Jako rozpoznawalny trend współczesności, korporacjonizm stał się synonimem globalizacji. Wyróżniona pozycja korporacji międzynarodowych – owych lokomotyw globalizacji – powoduje jednak…

GOW

Jak może funkcjonować GOW w sytuacji: systematycznego zacierania różnic między prawdą a fałszem, udostępniania informacji zamanipulowanej:  od koncernów medialnych  poczynając…

Sekwencja

Usługi to taki sektor gospodarki, który nie eksploruje zasobów materialnych, tylko zapośrednicza się w egzystencji. Z tego też powodu ujawniona…

Koźmiński przed uniwersytetem

Stało się faktem, że prywatna uczenia im. L. Koźmińkiego wyprzedziła w rankingu uniwersytety ekonomiczne (a niebawem WSKS wyprzedzi Uniwersytet Gdański)….

Brandy is trendy

Marketing jest  dziedziną aktywności i zainteresowań naukowych, która nie tylko nadąża za zmianą świadomości społecznej, ale ją wyprzedza i skutecznie…

Relacja usługowa. Dowód

RELACJĘ – słowo kluczowe dla zrozumienia istoty usługi, można wyjaśniać na kilka sposobów, odwołując się do psychologii – psychiatrii, antropologii,…