usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Organy

Przez całe stulecia, aż do połowy XIX wieku, czyli do czasu pierwszej rewolucji przemysłowej, organy były najbardziej skomplikowanym urządzaniem zbudowanym…

Miniatura ekologiczna

Pan/europejski program NATURA 2000, przynajmniej spowolnił, przyspieszającą i nieodwracalną degradację  środowiska przyrodniczego. Niestety, niezbyt długo mogliśmy cieszyć się powrotem bobrów…

Metapoznanie

W społeczeństwie wiedzy nigdy za wiele przypominać, że obok scjentystycznej metodologii przyrodoznawstwa, istnieje równoległa ścieżka poznania, ściśle meta/poznania. Odkrywana na…

Kolejka

KOLEJKA – nieśmiertelny symbol PRL. Wydawałoby się, że przeszła do historii wraz z transformacją systemową. Kto dziś jeszcze stoi w…

Kompensata

Skoro „ Homo homini – lapus”, więc reizm zmienia oblicze, staje się przymilny: „Rzeczy chcą być przyjazne” (M. Wicha) O…

OBRONA OBIEKTYWIZMU

Motto: „Rzeczywistość i istnienie to nie to samo” S. Weil „Po jednej stronie świat, po drugiej ludzie i bogowie” Cz….

Megalomania karłów

Bernard, rektor (1114 – 1119) biskupiego collegium z Chartres, zwykł mówić: „Jesteśmy niby karły na ramionach olbrzymów – tak że…

Sukces – astronomii. Klęska – zrządzania

W nowym prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) wyodrębniono 44 dyscypliny naukowe i trzy artystyczne. Wcześniej, obowiązywała inna…

Kompensata

Skoro „ Homo homini – lapus”, więc reizm zmienia oblicze, staje się przymilny: „Rzeczy chcą być przyjazne” (M. Wicha) O…

TINA na drodze

Czy wiecie Państwo co znaczy niewinnie brzmiący skrótu TINA ? Nie? To proszę zapamiętać: There Is No Alternative. TINA nie…