usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Strona 2 z 38

Rewolucyjny wniosek

W momencie wybuchu Rewolucji francuskiej, Paryż liczył około 100 tys. mieszkańców. I taka zbiorowość wystarczyła, by zmienić historię krajów zamieszkałych…

Prawo McLuhana

W długiej, bo trwającej niemal pół roku (2023) kampanii wyborczej, trudno było o „długie rodaków rozmowy”, ponieważ odmienna opcja polityczna…

Mocny argument

 „Tylko 3% z 5000 gatunków ssaków jest uważnych za monogamiczne społecznie” (Noah Strycker). Po to mamy demokrację, aby mniejszość nie…

Zarysy „Nowego raju”

Tak zwana „pandemia” okazała się polem doświadczalnym socjotechniki, na którym testowano zależności, tworzące podstawy mechanizmu sprawowania władzy: strach → presja medialna…

Zaktualizowana atrybucja sektoralna

Sektor I produkcja → materia sektor II produkcja rolnicza → organizmy sektor III (zanikający) usługi → ludzie sektor IV  (w ekspansji) AI/SI → algorytmy…

Druga zasada antropiczna

Pierwsza zasada antropiczna została expresis verbis sformułowana w 1973 roku, podczas obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, na odbywającym się wówczas…

Fuerat homo (Był kiedyś człowiek)

1. Wstęp Ponieważ zajmuję się usługami, a skoro słowo service naznaczone zostało piętnem/skazą niewolnika, więc i w mojej usługowej refleksji…

Błędne koło rozwoju

tyrania → oligarchia → timokracja → demokracja → ochlokracja → dyktatura jako „triumwirat”: media + korporacje + władza I czyż z tej sekwencji  nie można…

Samoobsługa (II)

Samoobsługa, w którą starają się nas wrobić teoretycy i praktycy biznesu, NIE jest samo/realizacją, a tylko samo/urzeczowieniem i jak to…

Materializm

Jego dominująca pozycja w mentalności współczesnej znajduje wielorakie potwierdzenie. Gdyby ktoś wątpił, oto dowody: Nauka – metodologiczne podstawy czerpie z…