usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Strona 2 z 28

Hierarchia

Obalanie tradycyjnych hierarchii uznać należy za największe osiągnięcie modernizmu. O znaczeniu tego pierwszo-planowego „projektu” świadczą zarówno użyte środki, jak i…

Wiedza w/o usługach

Skoro przesądzone zostało, że staliśmy się „społeczeństwem wiedzy” i mamy GOW (a dzięki niemu również RODO), warto – systematyzując –…

DROGA – fragmenty [19]

֎ Intelligenentia – to pojęcie wprowadzone do łaciny przez Cicerona; i jak wyjaśnia H-G. Gadamer, pochodzi od czasownika intus-legere, co…

Dramat (przerwany)

Dorobek dwóch uczonych księży profesorów budził moje żywe zainteresowanie, z oczywistego powodu; albowiem przedmiotem ich dociekań było: jak pogodzić niewzruszoną…

w.f.

Zamknięcie szkół i przejście na nauczanie w trybie on-line, wymusiło koniczność przekształcenia living room’u w salę gimnastyczną, a kuchni w…

Czaso/przestrzeń Kuligowska

TRÓJWYMIAROWOŚĆ Przestrzeń, wprawdzie fizycznie zwymiarowana  – ale domknięta, dookreślona przez czas. To czas nią rozporządza, wyznaczając zasięg każdego z (trzech)…

Usługowy dwumian

Co to tytułowe określenie oznacza – wstępnie objaśnia poniższa tabelka. Usługa jako dwumian obiectum subiectum przedmiot transakcji ujęcie ad extra podmiot…

MECHANO-MACHIA

Już w innym miejscu tego blogu wprowadziłem ten neologizm mający oznaczać wojnę wypowiedzianą wszystkiemu, co nie jest wzmocnieniem trendu mechanizacji,…

USŁUGA – jako co?

Kilka pozycji wcześniej, również w tym dziale: TEORIA pojawił się tekst pt. USŁUGA – czyli co? Poniższy krótki tekst jest…

Jedność przeciwieństw

Poprzedni tekst pt. USŁUGOZNAWSTWO, zamieszczony w tym dziale, opatrzony został podtytułem: „Wprowadzenie”, co należy rozumieć również i tak: jeśli czas…