usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Strona 2 z 6

Miopia c.d.

W naukach społecznych, najważniejszą (by nie powiedzieć, jedyną) kategorią wyjaśniającą ludzki behawior stały się potrzeby. Ekonomia, socjologia z psychologią pospołu…

Wnioskując

Wydawało mi się, że kryzys zaufania niszczy sferę pogranicza gospodarki i dostrzec go można zwłaszcza w relacjach: urząd skarbowy –…

Usługa kształcenia. Opis kwalitologiczny

Kształcenie to „proces obróbczy”, analogiczny z tym, jaki zachodzi w produkcji. Uzasadnienie: – surowcem są uczniowie/studenci – występuje selekcja surowca…

ISO

Nie będę się wypowiadał na temat systemów ISO, ponieważ ta problematyka leży poza zasadniczym kręgiem moich zainteresowań. Niemniej, nie mogę…

e-service

Bertrand z Ratyzbony (XIII w.) nauczał pytając: „Kto by nam uprawiał rolę, gdybyśmy wszyscy byli panami?” Gdyby żył dzisiaj, pewnie…

Spadł samolot

Babimost, to przede wszystkim lotnisko, więc iły, „antki”, migi…latały nad nim często i gęsto, a niekiedy zbyt nisko. Wypadki się…

Prawy/lewy

Skoro greckie aristeros  znaczy lewy, lewicowy, więc tym – przynajmniej mnie – słowo to kojarzy się z Arystotelesem. Więc, tym…

Dowód

Cieszą mnie uznanie, jakim cieszy się psychologia społeczna. Dobitnym tego potwierdzeniem jest chociażby stała obecność przedstawicieli tej nauki w mediach,…

Uwarunkowani genetyczne

Nowe optymistyczne osiągnięcia na polu badań genetycznych, warte odnotowania w III RP. Nie tylko miłość, pracowitość, cierpliwość uzależnione zostają od…

 Metoda medyczna

Coraz częściej i chętniej dowołuję się do opisowej definicji usługi wskazując, iż jej wy/świadczenie – w zasadzie – polega na…