usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Strona 2 z 20

Nowy porządek

Omawiając rozsynchronizowane sfer ziemskich ( patrz blog: De revolutionibus orbium terrarum) starałam się opisać uwarunkowania w/z jakich wyłania się nowy…

Zapiski z czasu pandemii /1/

Calendarium 12.03.2020. WHO ogłasza stan światowej pandemii. Oznacza to, że każdy mieszkaniec planety Ziemia może zostać zarażony korona/wirusem. 13.03.2020. Premier…

Gestykuleją

Po wielu latach przerwy, w telewizji oglądam dziennik. Zaskoczony zauważam, jak politycy, a zwłaszcza polityczki, występując przed kamerami, gestykulują –…

Jaźn

W rozważaniach będących swego rodzaju fenomenologią usług często dochodzę do punktu, w którym  rozróżniam „bycie usługodawcą” od „bycia j a…

STOP/SERVICE

Poza nazwami własnymi, niewiele jest takich słów, które byłyby znane (niemal) we wszystkich językach. Z pewnością na szczycie tej krótkiej…

Biurokracja

Od ponad stu lat kojarzona z Maxem Weberem. I słusznie, bo ten wybitny naukowiec należał do tych (dawno wymarłych) socjologów,…

Innova = constans

„Wszystko spieszące przeminie wczas, tylko trwające uświęci nas” Fragment wiersza R.M. Rilkego przełożony przez M. Jastruna Tym słownym skrótem staram…

Usługa bezpieczeństwa

Od dawna noszę się z zamiarem, by osobną uwagę poświęcić bardzo dynamicznie rozwijającej się branży; chodzi o usługę bezpieczeństwa pospołu…

W amoku nadmiaru

Przeciętny człowiek (pojęcie statystyczne), posiadający określone „zdolności chłonne”, nie jest w stanie przyswoić sobie i zużyć tego, co oferuje mu…

Czy profesjonalista to też człowiek?

dla Pawła. P. N. Po ponad dwudziestu latach, J. Ortega y Gasset ponownie odwiedza Niemcy. A ponieważ jest to rok…