usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Strona 2 z 10

Rekord świata

Z kawałka wysoko zamrożonej ryby można uzyskać niemal szklankę wody. Kazimierz Rogoziński

Gra

Dlaczego taką popularnością cieszą się gry językowe ? Przecież nie z powodu sympatii dla L. Wittgensteina. Tam, gdzie pojawia się…

Organy

Przez całe stulecia, aż do połowy XIX wieku, czyli do czasu pierwszej rewolucji przemysłowej, organy były najbardziej skomplikowanym urządzaniem zbudowanym…

Miniatura ekologiczna

Pan/europejski program NATURA 2000, przynajmniej spowolnił, przyspieszającą i nieodwracalną degradację  środowiska przyrodniczego. Niestety, niezbyt długo mogliśmy cieszyć się powrotem bobrów…

Metapoznanie

W społeczeństwie wiedzy nigdy za wiele przypominać, że obok scjentystycznej metodologii przyrodoznawstwa, istnieje równoległa ścieżka poznania, ściśle meta/poznania. Odkrywana na…

Kolejka

KOLEJKA – nieśmiertelny symbol PRL. Wydawałoby się, że przeszła do historii wraz z transformacją systemową. Kto dziś jeszcze stoi w…

Kompensata

Skoro „ Homo homini – lapus”, więc reizm zmienia oblicze, staje się przymilny: „Rzeczy chcą być przyjazne” (M. Wicha) O…

Obrona subiektywizmu

Motto: „Rzeczywistość i istnienie to nie to samo” S. Weil „Po jednej stronie świat, po drugiej ludzie i bogowie” Cz….

Megalomania karłów

Bernard, rektor (1114 – 1119) biskupiego collegium z Chartres, zwykł mówić: „Jesteśmy niby karły na ramionach olbrzymów – tak że…

Sukces – astronomii. Klęska – zrządzania

W nowym prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) wyodrębniono 44 dyscypliny naukowe i trzy artystyczne. Wcześniej, obowiązywała inna…