usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Strona 2 z 36

Palma pierwszeństwa

Ksiądz proboszcz mojej babimojskiej parafii, ogłasza konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” (AD 2023) dla dzieci i młodzieży. W niedzielę palmową…

Do/Świadczenie (i jego teoretyczny skutek)

Można coś logicznie i matematycznie dowodzić bez angażowania wyobraźni. Można coś sobie wyobrażać, nie bardzo rozumiejąc co. Można rozłożyć problem…

Pro domo sua

Ilekroć przekraczam próg, czy raczej daję się zawirować obrotem drzwi wejściowych do CEUE UEP, tylekroć doznaję wstrząśnienia umysłu i ukłucia…

Cnota

Język, słowa (będące w użyciu), utrwalone zapisem wyrazy… oddają stan świadomości ludzi, którzy się nimi posługują. Listę słów wykreślonych ze…

Słowa

 Zgodnie z wykładnią prof. J. Bralczyka, tylko w języku polskim możemy posługiwać się dwoma określeniami: słowem  i wyrazem. SŁOWO –…

Poszukiwanie usługi

U s ł u g i  już nie ma w tym, co dziś nazywamy usługami.  Ale można ją jeszcze znaleźć,…

Pouczenia

Z nadzieją tudzież  z myślą zmiany mojego stosunku do świata, rozczytuję się w naukach naszych chasydów, promieniujących optymizmem. Czytam więc,…

wy

Z  gazety, która wybrała jeden jedynie słuszny kierunek, wreszcie się dowiedziałem, czym zajmuje się PEŁNOMOCNIK REKTORA DO SPRAW RÓWNEGO TRAKROWANIA…

Nakierowujący

Motto:  Nieprzerwana różnorodność, a w środku nagle wzruszający widok ustępującej chwilowo władzy różnicowania. Kafka, Dzienniki, 1922 r. Praktyka usługowa wypracowała…

Pytanie retoryczne

Czy ktoś się zastanawia? Czy ktoś nad tym medytuje: Jakim DOBRODZIEJSTWEM jest (móc) świadczyć usługę? Kazimierz Rogoziński