usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Strona 2 z 5

Upadek ideału

Kasjerki najpopularniejszej w Polsce sieci handlowej mają na swoich identyfikatorach – obok imion – wypisane pytanie: „W czym mogę pomóc…

PODMIOT LECZNICZY

Zastanawiające, dlaczego ustawodawca pisząc nową ustawę regulującą funkcjonowanie sektora usług medycznych (2011 r.) wprowadził określenie: działalność lecznicza,  podmiot leczniczy, a…

SŁUŻBA TO DRUŻBA

Sługa, służba, służebność… każde z tych słów napiętnowane zostało jakimś odium; tak to odbieramy, my żyjący na początku XXI wieku….

Przychodnia

Przychodnia. Pacjent przychodzi i odchodzi. Ale przychód zostaje. Język to przewidział!? J. Austin wskazał na performatywny wymiar języka. Czyżbym ja…

PRAWO INNOWACYJNOŚCI

Każda nowa „wartość” pozbawia znaczenia wartość już istniejącą. Kazimierz Rogoziński

Silna motywacja

– Czy oskarżony przyznaje się do winy ? –  ……. – Proszę o odpowiedź, czy oskarżony przyznaje się do tego,…

Nierozkładalne ciało

Grabarze alarmują. Trzeba będzie wydłużyć ustawowy okres (20 lat), po którym można dokonać powtórnego pochówku w tym samym grobie, ponieważ…

SYNTEZA JAKO ANALOGIA

Wartość…. w użyciu Jak czystość… w praniu Kazimierz Rogoziński

Lapidaria

α.  Moja idèe fixe, pozwalająca cały mój wysiłek badawczy sprowadzić do realizacji zasadniczego celu, to: wyprowadzić ponadsektoralną teorię usług z…

KAPITALIZM

Kapitalizm to nie tylko formacja gospodarcza i wyrosły z niej ustrój społeczny; to również działania, a także myślenie – zawsze…