usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Strona 2 z 13

USŁUGI: dwa stany ekstremalne

Perspektywa półwiecza, jaką ogarnąć może mój świadomy udział w życiu naukowym (doktorat rok 1973) dostarcza mi materiału do przemyśleń nad…

W stronę metafizyki usług

We wprowadzeniu do teorii usług (blog: Lapidaria) w ramach usługoznawstwa zarysowane zostały trzy poziomy uprawiania teorii usług, ten ostatni wypada…

Amerykanistyka niczym sowietologia

Jadąc samochodem słucham audycji, w której uczony amerykanista z uczelni „Łazarskiego” „przejeżdża” się po prezydencie Trumpie, nieświadom, że ześlizguje się…

Triangulacja. Spróbuj pogodzić

  Kazimierz Rogoziński

Rozziew – z UgD w tle

wieszcz – poeta pisarz – literat artysta malarz – plastyk uczony – naukowiec kapłan – ksiądz nauczyciel – belfer ….

Infrastruktura

Czym jest infrastruktura wyjaśniać nie muszę, wystarczy stwierdzić, że bez niej funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa jest nie-do-pomyślenia. Tu najpewniej na myśl…

Systematyka wiedzy odnoszącej się do usług

Podejmując zapowiedziane w tytule zadanie, warto byłoby uzmysłowić sobie cztery rodzaje wiedzy, z jakich korzystamy  zajmując się usługami. Wiedza w…

High – tech a literatura

Kiedyś, na napisanie opasłej powieści zdobyć się mogli prawdziwi tytani pióra: Balzac, Proust, Dostojewski, Żeromski…. Dziś natomiast, objętość – niemal…

Zły

Brak przekonującej „etiologii” zła, czy też wątpliwe wyjaśnienia teodycei, nie skutkują kwestionowaniem realności i powszechności jego występowania. Niemało też było…

Materia – Natura – Człowiek. Szkic antropologiczny

Dokonujące się, wraz z nastaniem nowego tysiąclecia, sprzęgnięcie nanotechnologii z kognitywistyką nieuchronnie zmierza do sprowadzenia świadomego życia na poziom mechanizmów…