usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Strona 2 z 26

Nowe średniowiecze

Określenie: średniowiecze – co dziś znaczy? To, oczywiście, zależy dla kogo? U przeciętnie wyedukowanego, tzn. wystarczająco dobrze poinformowanego wikipedysty, słowo…

U S Ł U G O Z N A W S T W O (wprowadzenie)

Korzyści z pandemii Pandemia 2020-2021 roku zapisała się w najnowszej historii świata rozlicznymi negatywnymi skutkami – nie do końca oszacowanymi….

Krynica – polska Ascona

Na różne sposoby można odczytywać łacińskie określenie: genius loci. Pojawiająca się trudność wynika stąd, iż nie można się zdać wyłącznie…

Usługa publiczna

WPROWADZENIE Dociekliwy Paweł P. Nowak – z którym od ponad dwu lat współpracuję wydając ten blog –  przygotowuje dysertację doktorską…

W stronę usług. Przyczynek do teorii zarządzania publicznego

Nota bibliograficzna. Artykuł publikowany był w: Nowe zarządzanie publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne, praca zbiorowa pod red. K.Pająka, PWN,Warszawa, 2018…

Rajski mit spełniony

Na własnej skórze przekonaliśmy się, że niemożliwe jest stworzenie proletariackiego raju na ziemi, ale wystarczyło tylko dziesięć lat kapitalizmu, by…

De/chrystianizacja. pl. com.

Wstęp Już nie tylko od wielkiego święta, nęka mnie uporczywa myśl: dlaczego de/chrystianizacja Polski tak radykalnie przyspieszyła? Jakie są powody…

Filozof na manowcach bezmyślności

Pożytek z filozofa Od kiedy jońscy „mądrale” zaczęli zadawać kłopotliwe pytania (co to jest byt ?, co to jest prawda?,…

Nieniedzielna podwójna szansa

Świętujemy każda niedzielę jako początek nowego tygodnia. Boże Narodzenie to jedyne wielkie święto nie przypisane niedzieli. Jest wyjątkowe, bo to…

Boże Narodzenie

BOŻE NARODZENIE takie ubogie, a w tej marności zapowiedź niewyobrażalnego bogactwa: ZBAWIENIA Z życzeniami rozwijania wyobraźni umacniającej wiarę… Kazimierz Rogoziński