usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Strona 2 z 14

Usługa: podobieństwa i różnice

W perspektywie mikro/ekonomicznej, podobieństwo między produkcją a działalnością usługową nie jest aż tak zaskakujące, jak uwidocznione w ujęciu bahawioralnym  (wy/świadczeniu)…

Usługa – teatralizacja

W wielu opracowaniach, także tych ściśle naukowych,  usługi prezentowane są w taki sposób, który nazwać można (ich) teatralizacją. Przebieg świadczenia…

„Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”albo: Jaka nauczka płynie ze strajku nauczycieli?

Ta zapomniana sentencja kanclerza Jana Zamoyskiego przypomniała się nam w czasie kwietniowego (2019) strajku nauczycieli. Cytując – chciałbym wydobyć z…

Dwanaście punktów krytycznych w przechodzeniu od jakości do wartości usługi

Homogenizacja jako następstwo kwantyfikacji Przekonanie, że wyłącznie technologia rozstrzyga o osiąganym poziomie jakości usług Jednostronna – wyprowadzona z przyrodoznawstwa –…

Wiosna ludów AD 2019

I stało się! Brukselski lud wykluczył lud węgierski z Europejskiej Partii Ludowej. Kazimierz Rogoziński

Piękno nauki – ekonomii

Wstępne wątpliwości Podejmuję tytułowy problem zainspirowany artykułem prof. Marian Goryni (Biuletyn PTE, Warszawa, 2018/4) pod tytułem: O pięknie nauk ekonomicznych….

Racjonalny wybór

Dla E.S. Bez wątpienia, za jeden z filarów teorii ekonomii uznać należy zasadę racjonalnego wyboru. Zakłada ona, że na takie…

USŁUGI – jeśli nie produkcja, to co?

PRZETWÓRSTWO/PRZETWARZANIE Działalność usługowa ciągle pozostaje jednym z dwu podstawowych sposobów gospodarowania. Będące przedmiotem – niemal wyłącznego – zainteresowania ekonomii  usługi,…

USŁUGI: dwa stany ekstremalne

Perspektywa półwiecza, jaką ogarnąć może mój świadomy udział w życiu naukowym (doktorat rok 1973) dostarcza mi materiału do przemyśleń nad…

W stronę metafizyki usług

We wprowadzeniu do teorii usług (blog: Lapidaria) w ramach usługoznawstwa zarysowane zostały trzy poziomy uprawiania teorii usług, ten ostatni wypada…