W wystandaryzowanym świecie usługa to jedyna ostoja autentycznego zaistnienia;  bowiem ostaje się tylko to, co pozbawione sztampy.

Kazimierz Rogoziński