usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Category: Lapidaria

Pochwała polszczyzny

Piszę ten blog, tematycznie – usługowo sprofilowany, z naiwnym przekonaniem, że ktoś go czyta… Piszę w ojczystej mowie, rojąc, że…

Medialny dyktat

Omawiając rozsynchronizowane sfer ziemskich (patrz blog: De revolutionibus orbium terrarum) starałam się opisać uwarunkowania, w/z jakich wyłania się nowy obraz…

Jaźn

W rozważaniach będących swego rodzaju fenomenologią usług często dochodzę do punktu, w którym  rozróżniam „bycie usługodawcą” od „bycia j a…

STOP/SERVICE

Poza nazwami własnymi, niewiele jest takich słów, które byłyby znane (niemal) we wszystkich językach. Z pewnością na szczycie tej krótkiej…

Biurokracja

Od ponad stu lat kojarzona z Maxem Weberem. I słusznie, bo ten wybitny naukowiec należał do tych (dawno wymarłych) socjologów,…

Innova = constans

„Wszystko spieszące przeminie wczas, tylko trwające uświęci nas” Fragment wiersza R.M. Rilkego przełożony przez M. Jastruna Tym słownym skrótem staram…

Usługa bezpieczeństwa

Od dawna noszę się z zamiarem, by osobną uwagę poświęcić bardzo dynamicznie rozwijającej się branży; chodzi o usługę bezpieczeństwa pospołu…

Czy profesjonalista to też człowiek?

dla Pawła. P. N. Po ponad dwudziestu latach, J. Ortega y Gasset ponownie odwiedza Niemcy. A ponieważ jest to rok…

Rajskie zdobycze rewolucji

W historii cywilizacji atlantyckiej wyznaczyć można cztery rewolucje – czyli przełomowe okresy, w/z  których wyłaniały się nowe materialno – techniczne…

Karbonariusze

Wraz z nastaniem XIX w. zostało przesądzone, że karbonariusze „spisani są na straty”. Zasadniczym powodem likwidacji tej specyficznej grupy  zawodowej…