usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Category: Lapidaria

Dramat (przerwany)

Dorobek dwóch uczonych księży profesorów budził moje żywe zainteresowanie, z oczywistego powodu; albowiem przedmiotem ich dociekań było: jak pogodzić niewzruszoną…

w.f.

Zamknięcie szkół i przejście na nauczanie w trybie on-line, wymusiło koniczność przekształcenia living room’u w salę gimnastyczną, a kuchni w…

Czaso/przestrzeń Kuligowska

TRÓJWYMIAROWOŚĆ Przestrzeń, wprawdzie fizycznie zwymiarowana  – ale domknięta, dookreślona przez czas. To czas nią rozporządza, wyznaczając zasięg każdego z (trzech)…

Inteligencja

Inteligencji, rozumianej jako władza poznawcza umysłu człowieka – w dziale „DROGA”, poświęcam osobny fragment; natomiast w tym miejscu chciałbym zająć…

Nobel z marketingu

Nareszcie. Tak wypadałoby skomentować wiadomość podaną przez skandynawskie media. Nareszcie dostrzeżone zostały i nagodzone osiągnięcia koryfeuszy współczesnego marketingu. Tegoroczna nagroda…

Krynica – polska Ascona

Na różne sposoby można odczytywać łacińskie określenie: genius loci. Pojawiająca się trudność wynika stąd, iż nie można się zdać wyłącznie…

Rajski mit spełniony

Na własnej skórze przekonaliśmy się, że niemożliwe jest stworzenie proletariackiego raju na ziemi, ale wystarczyło tylko dziesięć lat kapitalizmu, by…

De/chrystianizacja. pl. com.

Wstęp Już nie tylko od wielkiego święta, nęka mnie uporczywa myśl: dlaczego de/chrystianizacja Polski tak radykalnie przyspieszyła? Jakie są powody…

Potrzeby

Potrzeby – no tak, to konieczność; ich zaspokajanie to imperatyw. Przymus zaspokajania potrzeb to nieustający TRYBUT, jaki człowiek płaci za…

Kształcenie

W czasach pojęciowego zamętu, nie tylko warto, ale wprost trzeba powracać do klasycznej greki. Nie ma innego sposobu, by wykazać…