usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Category: Lapidaria

Antropocentryzm

Nawet na płaszczyźnie zdroworozsądkowego dywagowania można wydzielić dwie odmiany  antropocentryzmu. Pierwsza to antropocentryzm naturalny. Zwykł przejawiać się poręcznością narzędzi i…

Co za czasy

O tempora, o mores… Co za czasy, jakie obyczaje… Uchybiając tradycji i frazeologii, to znane ‘adagio’ nie opatruję wykrzyknikiem, ale…

Usługa – ostoja

W wystandaryzowanym świecie usługa to jedyna ostoja autentycznego zaistnienia;  bowiem ostaje się tylko to, co pozbawione sztampy. Kazimierz Rogoziński

Zakresy uniwersum usług

Poniżej, gwoli uporządkowania, przytaczam zakresy wyznaczające uniwersum usług (sugerując, by czytać je od dołu): [10] Współtworzenie  solidarnej  samopomocy: Ja → inne…

In/dywiduum ludzkie

Ilekroć chcemy wyrazić niepowtarzalność jakiejś osoby –  po prostu mówimy: indywiduum ludzkie. Nieświadomi, że wikłamy się w pułapkę semantyczną. W…

Być

Można być Aktorem, i przez całe życie odgrywać scenki według scenariusza napisanego przez kogoś innego. Można być Autorem kształtującym swoje…

Uświęcona komercja

Jak składać sobie życzenia świąteczne, aby nie wspomnieć jakich świąt dotyczą? Jest to ćwiczenie regularnie przerabiane przez specjalistów od niby-komunikacji….

Sztuczka

 J.W. Goethe, któremu przyszło żyć na przełomie epok, z refleksji nad  tempem upływającego czasu, ukuł określenie: Velo-ziferisch. Wyjaśnijmy, zostało ono…

Zarysy „Nowego raju”

Tak zwana „pandemia” okazała się polem doświadczalnym socjotechniki, na którym testowano zależności, tworzące podstawy mechanizmu sprawowania władzy: strach → presja medialna…

Zaktualizowana atrybucja sektoralna

Sektor I produkcja → materia sektor II produkcja rolnicza → organizmy sektor III (zanikający) usługi → ludzie sektor IV  (w ekspansji) AI/SI → algorytmy…