usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Category: Lapidaria

Student jako usługobiorca

Bezstresowe wychowania, przyjazna uczniom szkoła, kreatywna pedagogika – dotarły również do uniwersytetu… Co więcej, wszystko te innowacje dydaktyczne doprowadziły do…

„Z” wartością

Kiedy wraz z wejściem w nowe stulecie, image tudzież brand przestały być głównym przedmiotem zainteresowań marketingu – dokonał się zwrot w stronę…

Magia systemu

◊ Kiedy pytam dzwoniącą do mnie panią z marketingowego call-center, a skąd wzięła pani numer mojego telefonu – słyszę niezmiennie…

Mity współczesności

Motto: „Mity greckie to rzeczy, które nigdy się nie zdarzyły, ale są zawsze”. Zygmunt Kubiak   Mity są kodem genetycznym kultury,…

Argument Leonarda da Vinci

Geniusz z Vinci poznawczo, a więc naukowo, ogarniał całą rzeczywistość. Mówimy o nim: prawdziwy Człowiek Renesansu. Ale geniusz z da…

Ekonomia 2.0

Ekonomia współczesna, im bardziej staje się zmatematyzowana i zinformatyzowana,  w tym większym stopniu zatraca potencjalne walory poznawcze. Ekstrapolacje są oczywiste; …

Prymat przestrzeni

Komunikacja medialna, dystansowanie się, oddalenie, zdalna praca… wszystkie te i jeszcze inne tego rodzaju zdarzenia powodują totalne U-PRZESTRZENNIENIE: percepcji, odczuć,…

Wołanie

„Kiedy przywołujemy czas, na wezwanie odpowiada przestrzeń”. Bergson Kiedy przywołuję usługę, słyszę jak echo rezonuje pośród rzeczy. Kazimierz Rogoziński

De Natura

Natura horret vacuum. Natura nie znosi próżni – mawiali starożytni mędrcy. Dosłownie, wystarczy kropla wody i promień słońca, by pojawiło…

W teatrze socjologów

Za jedno z większych  osiągnięć najnowszej socjologii francuskiej uznać należy wykorzystanie i upowszechnienie metafory teatru do opisu sposobu funkcjonowanie współczesnego…