Re/definicja 1.
Usługą jest podejmowane na zlecenie świadczenie pracy…(1993)

Re/definicja 2.
Usługa to AKT świadczenia pracy (2016)

Re/definicja 3.
Rekonstrukcja:
Skoro istnieje tylko Byt,
i  (w nim) poznanie
– – – – – – – – –
To Byt jest samopoznaniem
Tyle Schelling.

Usługowa analogia:
Skoro usługa jest doświadczaniem (tyleż intencjonalnego, co interesownego) darzenia i obdarowywania,
staje się najgłębszym samopoznaniem
Odtwarza przejście od Życia do bycia jako…

Czyli:

Jest stanowieniem bycia (egzystencji) na  innych podstawach niż tylko biologiczne

Jak ?

Dzięki spotkaniu z drugim człowiekiem –
wspólnie otworzyć się na inny wymiar

Ważny skutek uzasadniający analogię:

W obu przypadkach zanika rozróżnienie na podmiot i przedmiot

Kazimierz Rogoziński