ADHD – kolejna choroba urastająca do rangi choroby cywilizacji zachodniej. Rosną i dojrzewają kolejne pokolenia dzieci niezdolnych do skupionej uwagi. A być uważnym, to nie tylko wykazywać zainteresowanie otaczającym nas światem, czy poświęcać czas, by dotrzeć do sedna. Dzięki koncentracji i uwadze kształtuje się postawa afirmatywna w stosunku do tego, co zwykło się nazywać bytem. Nie bez racji Simone Weil skupioną uwagę traktowała na równi z modlitwą.

Nie oczekujmy, że barbarzyńcy wkrótce nadejdą; oni już są, już rozdeptują esprit roztrwaniając jego wysublimowane wytwory.

Kazimierz Rogoziński