Niepojęty
zechciał, by na planecie Ziemia
narodził się z kobiety
Jego Syn

Życzę Ci,
abyś odkrył/a w sobie
gen boskości

/16/

Kazimierz Rogoziński