Boże Narodzenie
Samoobjawienie się Boga
Jaka  w tym nasza kontrybucja?
Drżyj ludzkie serce
Prowadź uśpiony rozum
Przez nadchodzący rok

/15/

Kazimierz Rogoziński