BOŻE NARODZENIE
takie ubogie,
a w tej marności
zapowiedź
niewyobrażalnego bogactwa:

ZBAWIENIA

Z życzeniami rozwijania wyobraźni
umacniającej wiarę…

Kazimierz Rogoziński