Świętujemy każda niedzielę jako początek nowego tygodnia.
Boże Narodzenie to jedyne wielkie święto nie przypisane niedzieli.
Jest wyjątkowe, bo to ono ustanawia początek,
potwierdzany przez Nowy Rok.
Z życzeniami wykorzystania tej podwójnej szansy…

Kazimierz Rogoziński