1. Homogenizacja jako następstwo kwantyfikacji
 2. Przekonanie, że wyłącznie technologia rozstrzyga o osiąganym poziomie jakości usług
 3. Jednostronna – wyprowadzona z przyrodoznawstwa – normatywna eksplikacja jakości
 4. Psychologizm. Satysfakcja klienta jako podstawa formułowanych ocen jakościowych
 5. Błędna marketingowa interpretacja jakości usług.
  Nie subiektywne doznania, ale rozpoznanie uniwersalnych kryteriów ocen jakościowych powinno być przedmiotem badań
 6. Zbyt wąskie rozumienie jakości grozi nie uwzględnianiem wymiaru excellent service
 7. Pomijanie związku excellent service z komplementarną otoczką usługowego produktu
 8. Niedostrzeganie znaczenia jakości synkretycznej
 9. Dezawuowanie znaczenia roli UgB
 10. Błędne rozumienie kategorii wartości. Wartość pozbawiona aksjologicznego kontekstu
 11. Niezrozumienie czym jest, i jak powstaje, wartość wspólnie dodana
 12. Niezdolność kojarzenia jakości z kulturą organizacji usługowej i tym samym, uznania tej ostatniej za emanację osiągniętego poziomu jakości  świadczonych usług

Kazimierz Rogoziński