Mocna zasada antropiczna

Prawa natury muszą być poddane ścisłym regułom („stała” fizyczna i kosmiczna), by mogło pojawić się świadome życie. A cytując P. Daviesa ( Kosmiczny projekt, Kraków, 2014) „ można ją potraktować jako rodzaj organizacyjnej meta/reguły, ponieważ ustala ona same prawa tak, by pozwoliły na pojawienie się złożonej organizacji”.

Słaba zasada antropiczna

Jej odczytanie staje się możliwe w milenijnej perspektywie.

Wówczas dostrzec można, że proces kulturowo-cywilizacyjnych przekształceń zmierzał ku temu, by – finalnie – UgB był nie tylko płatnikiem, a UgD nie tylko sprawcą usługi, ale aby obaj wchodząc w relację usługową potwierdzili, iż są  odpowiednio ukształtowanymi osobami, zdolnymi do współpracy.

Kazimierz Rogoziński