Materia

Bezwład materii oczekującej na przyjęcie formy.

Forma

Forma, która kształtuje, ożywia i intenduje cel.

Cel

Celowe formowanie przeciw bezwładowi ciążenia, nihilizmowi i entropii.

Kazimierz Rogoziński