1. Akt świadczenia pracy
  Świadczenie pracy UgD. nie jest zwyczajnym /tegoż/ pracy wydatkowaniem, jej zużyciem, z zasadniczych powodów:
 • praca emocjonalnie angażuje UgD, dlatego powinno się oprócz efektywności dostrzegać jej wymiar afektywny
 • rozwiązanie problemu, jaki nabywca powierza wykonawcy, dla tego ostatniego oznacza konieczność przełamywania nawyków, schematów czy rutyny
 • rezultatem świadczenia powinna być usługa, rozumiana jako oryginalny wytwór, bo nie ma dwu identycznych nabywców – usługobiorców
 1. Dlatego pojawia się określenie: akt świadczenia pracy, ponieważ usługa nie powstaje w wystandaryzowanym procesie mechanicznym. Porównanie pełnego cyklu obsługi [CLAN] z taśmą produkcyjną pozwala dostrzec jakościowe różnice. UgD nie może być traktowany jako dodatek do maszyny, albo nadzorca zaaplikowanych procedur, ponieważ to, CO ma być wykonane-wyświadczone, jest wtórne w stosunku do DLA KOGO.
 2. Samo słowo AKT sprawia, że świadczenie pracy UgD wychyla się w stronę aktywności twórczej, zawsze skutkującej jakimś s p r a w s t w e m. Oryginalny wytwór, nieschematyczna realizacja zawsze wymagają zaangażowania, wysiłku, nierzadko poświęcenia.Tak rozumiane sprawstwo odsłania podstawową różnicę między usługą [w przyjętym tu znaczeniu] a jej falsyfikatem w postaci e-service.
 1. Definicja uwzględniająca specyficzność conditio humana uświadamia nam, jak radykalnie okrojony został obszar ludzkiej aktywności, w którym wydarza się usługa. Żyjemy w świecie coraz szczelniej wypełnionym rzeczami, w którym nie starcza już miejsca na relacje międzyludzkie. A ponieważ maszyny stały się nie mniej inteligentne niż ludzie, obsługujący je ludzie, powiedzmy: potencjalni usługobiorcy, zamiast wchodzić w relacje usługowe z usługodawcami  – sięgają po instrukcje obsługi…
 2. Omawiana definicja wprowadza nadrzędny, dychotomiczny podział na usługi osobiste oraz rzeczowe. Warto dodać, że do tych pierwszych zaliczone być powinny również usługi profesjonalne i część usług publicznych [tych usług publicznych, które nie dotyczą podsystemu infrastruktury technicznej].
 3. Świadczenie usług, rozumiane jako usługowe sprawstwo, nie powoduje wypełnienia przestrzeni rzeczami, ani szumem informacyjnym, tylko zmierza ku temu, by:
 • egzystencję wypełnić sensem
 • uczynnić potencjał, jakim dysponuje Życie
 • osiągać stany wzbogaconej rzeczywistościTym samym, nasuwa się pytanie, zasady konstruowania ekonomicznych mierników bogactwa i poziomu życia.

Kazimierz Rogoziński