usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Protest

Dyrektor teatru z Wybrzeża, żali się w „gazecie”, że chciał honorowo oddać krew, ale nie pozwolono mu tego humanistycznego aktu spełnić, ponieważ jest homoseksualistą. Jawna dyskryminacja!

Publicznie obwieszcza światu swą krzywdę, zamiast zastanowić się, jakie jeszcze inne negatywne skutki wyniknąć mogą z faktu przynależności do awangardowej grupy „podwyższonego ryzyka”.

Kazimierz Rogoziński

« »