Kultura zdradziła Naturę wchodząc w trwały mariaż z Cywilizacją (techniczną), wiec w człowieku zamiast Jaźni rozrasta się ego.

Kazimierz Rogoziński