W społeczeństwie wiedzy nigdy za wiele przypominać, że obok scjentystycznej metodologii przyrodoznawstwa, istnieje równoległa ścieżka poznania, ściśle meta/poznania. Odkrywana na niej gnosis ma tę jedną zaletę, że jej prawdy nie tyko nie ulegają dezaktualizacji, ale nadto ich skumulowanie (się) pozwala omijać jałowe terytoria systemowo eksplorowanej post/prawdy. Ten zapoznany rodzaj poznania scharakteryzować można jako czworakie „I” (4 x I).

INTUICJA – dać się prowadzić przeczuciu; w wyborze przedmiotu poznania zdać się na „smak”, jako zmysł naturalny, otworzyć się na to, co przynosi Gestalt.

IMAGINACJA – ćwiczenia z wyobraźni w przekraczaniu ograniczeń doznań zmysłowych; wyjście poza dosłowność określeń, poza oczywistość obrazowania znaków, kodów i foto – tapet. (vide słownik: Wyobraźnia)

INWENCJA – koncentracja i wprowadzenie myśli w kontekst, skojarzenie tego,  co przemyślane i doznane z określonym stanem/zdarzeniem/obiektem.

ILUMINACJA – wynalazki, wynajdywanie są  tylko odkrywaniem; wielość jest możliwa dzięki Jedni…

Kazimierz Rogoziński