„Tylko 3% z 5000 gatunków ssaków jest uważnych za monogamiczne społecznie” (Noah Strycker).

Po to mamy demokrację, aby mniejszość nie narzucała swoich zasad/norm większości. I co, może nie mamy racji?

Kazimierz Rogoziński