W długiej, bo trwającej niemal pół roku (2023) kampanii wyborczej, trudno było o „długie rodaków rozmowy”, ponieważ odmienna opcja polityczna działała bardziej odpychająco niż obawa o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Natomiast z łatwością można było rozpoznać, kto mówi TvP – enem, a kto TvN – enem. Na populacji milionów polskich widzów teza McLuhana została zweryfikowana pozytywnie stając się prawem:

Medium = przekaz

Przy okazji prawo utwierdzone zostało aktualizującym aneksem:

Przekaz = sformatowana świadomość

Kazimierz Rogoziński