ONTYCZNY

To wszystko, co wydarza się (i na ile się wydarza) między usługodawcą a usługobiorcą.

TEMPORALNY

Usługa wydarza się w czasie, bowiem czas się dzieje (synchronia), a nie tylko upływa.

u-PRZESTRZENNIONY

Uściślając, usługa wydarza się pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą

ANTROPICZNY

Retencje doznań i osad doświadczeń wyniesionych ze spotkania i innym Ty, kształtują osobowość uczestników świadczenia.

Kazimierz Rogoziński