Wino zamiast opłatka
Wigilia bez kolędy
Żłóbek co tylko rozśmiesza dzieci

Barbaria naciera!

Życzmy sobie:
NIECH STANĄ SIĘ ŚWIĘTA!
Prawdziwe

/6/

Kazimierz Rogoziński