Święta są po to,
by wytrącić nas z rutyny codzienności
i wynieść
na inną orbitę
gdzie:
wyniesienie nie jest oddaleniem
światło nie oślepia, tylko rozjaśnia
oczarowuje harmonia mundi

Życzę więc
wysokich wzlotów,
trwalszych niż mgnienie olśnień
zasłuchania w wybrzmiewające Słowo kolędy

/5/

Kazimierz Rogoziński