Dla starożytnych Greków największą liczbą była MIRIADA, czyli 10 000.

Czy można powiedzieć, że byli ograniczeni?

A może, tak jak w architekturze, również i tu, wytyczyli skalę ludzką w stosunku do Mathesis

Kazimierz Rogoziński