Opozycyjność nie musi  oznaczać antagonizmu, ani tym bardziej sprzeczności. Jest alokacją i kumulacją (kumulacją alokacyjną) napięć wywołanych binarnością pozycji lub podwójnym ( metha-phisis ) wymiarem rzeczywistości.

Np. Archė, archaiczność nie jest zwyczajnym zaprzeczeniem współczesności. Wprawdzie sytuuje się na antypodach współczesności, ale to właśnie ona funduje źródłową zasadę pozwalającą zrozumieć istotę jakiejś rzeczy. Podobnie opozycja: ciało – duch.

Kazimierz Rogoziński