Uwaga

Trój/szczeblowa struktura „ Piramidy usług” jest odwzorowaniem trzech poziomów intensywności relacji, w jakie wchodzą usługodawca i usługobiorca: /a/ poziom minimalny, /b/poziom średni, zaawansowany; /c/ poziom maksymalny, optymalny.

Kazimierz Rogoziński