Na fasadzie macierzystego uniwersytetu zawisł ogromny baner z napisem:

STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRAKTYKÓW

 Powody mojego poirytowania odtwarza poniższy dialog wewnętrzny:

  • zgoda, studia podyplomowe, ale dla kogo?
  • oczywiście, dla praktyków
  • PRAKTYKA DLA PRAKTYKÓW! nonsens w czystej postaci
  • wyraźnie marketingowej proweniencji
  • cóż z tego, skoro kompromituje uniwersytet

Kazimierz Rogoziński